Letterlijk: De verklaring van Belgische moslims tegen radicalisering en voor burgerschap

© ThinkStock

Een lange lijst islamitische persoonlijkheden en organisaties kwamen samen naar aanleiding van ‘de dramatische actualiteit’. Uit hun bijeenkomst kwam dit charter, waarin ze stelling innemen tegen radicalisering en geweld, maar ook assertief hun plaats in België en Europa opeisen.

Verklaring van Brussel van 22 januari 2015

Lees ook het interview met een van de initiatiefnemers, Fouad Gandoul : ‘Wij moslims willen niet geduld worden, we willen deel uitmaken van de samenleving’

Wij, Belgen van moslimovertuiging, actoren uit het verenigingsleven, opvoeders, artiesten, leerkrachten, religieuze leiders, imams, moskeevertegenwoordigers of -verenigingen, vertegenwoordigers van lokale islamitische gemeenschappen, vertegenwoordigers van caritatieve organisaties en stichtingen, behorende tot verschillende stromingen en wetscholen uit de islam, met verschillende etnische, culturele en taalkundige achtergrond, uit Vlaanderen, Brussel en Wallonië, van alle generaties, vrouwen en mannen, kwamen bijeen op donderdag 22 januari 2015 om akte te nemen van de dramatische actualiteit ervaren door de islamitische gemeenschappen in België.

De laatste weken hebben de tragische gebeurtenissen, gepleegd door een handvol individuen in naam van de islam – als nooit tevoren – de toekomst van onze vreedzame en duurzame aanwezigheid en die van onze kinderen in dit land in gevaar gebracht. Dit land waar de meesten onder ons zijn geboren en waarvan we allen trotse burgers zijn.

Ons gezamenlijke doel is om na te denken over de beste wijze tot samenleven, alsook om een edelmoedige islam te bevorderen die harmonieus de samenleving in haar geheel voedt, in al haar diversiteit en complexiteit, en hiermee actief bijdraagt aan de sociale cohesie en de aanleg van een inclusieve, interculturele samenleving gebaseerd op sociale rechtvaardigheid, gelijkheid in praktijk en respect voor elkeen.

Met dit doel voor ogen hebben we, in onderling overleg, besloten om vanuit onze ervaring, onze expertises en know-how, onze respectievelijke standpunten – zonder onze eigen identiteit te ontkennen in onze diversiteit – samen te werken in partnerschap met alle democratische componenten van ons nationaal sociaal weefsel en dit rond vier hoofdgebieden:

 • het ontwikkelen van een gezamenlijke langetermijnvisie op de islam die het de moslims mogelijk moet maken om hun geloof op vredige wijze in België te kunnen beleven, op goede voet met al hun medeburgers, in wederzijds respect en hartelijke verstandhouding;
 • het onderwijs in de vrede en het bevorderen van het kritisch denken om jongeren de nodige middelen te geven die toe laten aan hun autonomie te bouwen, ver van haatdragende en afbrekende taal – door met name de ouder-kind dialoog te versterken;
 • de effectieve bestrijding van discriminatie, stigmatisering en sociale ongelijkheid in ons land die de spanningen en wantrouwen tussen burgers vergroten;
 • de waardering van de islamitische bijdrage aan Europa en België, die de jongere generaties aantoont dat het islamitische erfgoed constitutief is aan hun ervaringen van vandaag, in België, in 2015, om definitief te breken met de theorieën van botsing der beschavingen.

We willen samenwerken om zonder compromissen te vechten tegen bepaalde interpretaties die geweld vooropstellen en totalitaire ideologieën die uit onze heilige teksten worden afgeleid en waardoor ze ontdaan worden van hun pacifistische doeleinden, het levensbehoud, het algemeen belang, het algemeen welzijn en de rechtvaardigheid.

We verbinden ons ertoe om te werken in transparantie en wederzijds respect, om zonder voorbehoud te vechten jegens haatzaaiend discours, discriminatie, geweld tegen elke gemeenschap of minderheidsgroep – op om het even welke basisprincipes (etnische, seksuele, religieuze , seksuele geaardheid, leeftijd, sociale afkomst, handicap).

Om ons te helpen deze essentiële taak van algemeen belang te vervullen, roepen we onze politieke vertegenwoordigers op onverwijld deel te nemen aan de volgende acties:

 • de islamitische godsdienst zijn volledige plaats te geven binnen ons institutioneel landschap, met inachtneming van het grondwettelijk kader van scheiding tussen politiek en religie, door zo gauw mogelijk de projecten ter ontplooiing van de islam in België te verwezenlijken (institutionalisering van de islam, massale inzet van aalmoezeniers, de opleiding van verantwoordelijken gespecialiseerd in het beheer van religieuze zaken, uitzendingen door derden toekennen op TV en radio, ondersteuning voor islamitische verenigingen …);
 • een efficiëntere bestrijding van discriminatie ten opzichte van moslims alsook het islamofobe discours die tot sociale en maatschappelijke spanningen leiden een halt toe te roepen; en onvoorwaardelijk vechten tegen vooroordelen waar moslims aan lijden, ondermeer in het onderwijs en op de arbeidsmarkt;
 • een waardige praktijk van de islam garanderen in ons land om moslimburgers toe te laten hun geloof te beleven in harmonie met andere overtuigingen en, met respect voor de wet, de neutraliteit van de staat;
 • streven naar een echte samenwerking tussen de leiders van lokale islamitische gemeenschappen, de politie en preventieve diensten om acties te ondersteunen ter bescherming en bewaking van anti-terroristische operaties zonder op korte termijn over te gaan naar inefficiënte veiligheidsmaatregelen;
 • onmiddellijk de oorzaken aanpakken van sociale en economische ongelijkheid in het land om alle jongeren toekomstperspectieven te bieden;
 • het ontwikkelen van een werkelijk nationale collectieve geschiedenis waar de islamitische component zich in terugvindt door het parcours van Belgische “moslimhelden” kenbaar te maken opdat de jongeren zich ermee zouden kunnen identificeren;
 • breken met de stilte en de straffeloosheid betreffende vele internationale conflicten;
 • monitoren en effectief de verspreiding van hate speech stoppen – van alle haat – via het internet en de sociale netwerken.

Om een einde te maken aan de angst, het gevaarlijke discours en de frustraties bij de gehele bevolking, als gevolg van de terreurdaden, moet elkeen zijn/haar deel van de verantwoordelijkheid op zich nemen en de krachten bundelen.

Tegelijkertijd roepen we alle actoren op werkzaam in jeugd, cultuur, preventie en media, wiens rol in de deconstructie van vooroordelen essentieel is, om elk initiatief dat wederzijds respect en kennis bewerkstelligt te ondersteunen. Alleen dankzij gezamenlijke inspanningen zullen we de verschillen weten te overstijgen ten gunste van het algemeen belang. Onze kinderen verdienen een betere toekomst. Het is voor hen dat we willen handelen. Samen. Nu.

Woordvoerders:

Fouad GANDOUL en Hajib EL HAJJAJI

Eerste ondertekenaars:

Organisaties

AARRASS Farida, Comité Free Ali

ADAHMANE Aicha, VZW Generatie Hoop

AHRIKA Aziz, Voorzitter Vereniging Handelaren van de Brabantstraat (ACRB)

AMZILE Taoufik, Voorzitter Belgische Vereniging Islamitische Professionals (ABPM)

AZZOUZI Karim & CHEMLAL Karim, voorzitter en woordvoerder van de Liga van Belgische Moslims

BARMAKRAN Ahmed, Liga van de Raad van Moslimgeleerden (majliss al ‘ilmi)

BATAKLI Ismail, Wefa Belgium (Internationale hulporganisatie)

BAYRAKTAR Fatih, Islamitische Federatie van België (FIB)

BELLAL Mourad, Voorzitter van Islamitische Culturele Centrum van Ottignies Louvain-La-Neuve

BENKIRANE Mohammed, Unie der Moskeeën (Regio Brussel)

BOUEZMARNI Mohamed, Secretaris-generaal van de Associatie van Moslims van Aarlen (AMA)

CHAHBAR Sarah, Eurêka vzw (Hulporganisatie)

CHAIRI Zaki, Islamitische Scouts en Gidsen van Brussel

CLARINVAL François, woordvoerder van de Federatie van Burgerschap en Islamistische Spiritualiteit (CSM)

COURKZINE Somaya, Federatie van Marokkaanse Verenigingen (FMV)

Darifton, Darifton & Compagnie (Culturele sector)

DENIZ Tekin, I respect this

EL ASRI Farid, Antropoloog, mede-oprichter emridNetwork (Brussel)

EL HABSAOUI Mourad, Vice-voorzitter Tuin der Jeugd

EL HAJJAJI Hajib, Vicevoorzitter Collectief tegen Islamofobie in België (CCIB)

EL HAMOUCHI Youssef, lid van de Moslimexecutieve België

EL KAOUAKIBI Said, Al Mawada vzw

EL MALIJI Said et ABBACH Fatima, Divers-City

EL OUAMARI Ismaël, Voorzitter Groep van Islamitische Studenten van de UCL (GEMU LLN)

FADLAOUI Zakaria, Directeur van het Instituut Ibn El Jazari voor Koranwetenschappen (IJSC)

FAKIR Abdelouahid (Abdel en vrai), Coöordinator Dream vzw

FATHALLAH Mohamed, ADMB

GEINAERT Karim, verantwoordelijke Islamitische Scouts en Gidsen België

GUIZA Inès, Humanitair Collectief voor de Etnische Minderheden in Birma (HAMEB België)

GULBAS Ismail, Voorzitter COJEP België

HAMIDI Malika, Algemeen Directeur European Muslim Network (EMN)

HENSCH Franck Amine, CECIV

ISMAILI Noureddine, Voorzitter Moslimexecutieve

JABLI Hamza, Insaniya vzw

JAMOUCHI Mohammed, Secretaris-generaal Religions for Peace

KOC Ali, AHI-IHH

LECOYER Kim, Voorzitter Karamah EU vzw

MAHFOUD Ahmed Hany, Kaligraaf en voorzitter Khan des Derviches

MOUEDDEN Mohsin, Voorzitter Amabssadeurs van de Vrede

N’DIAYE Mouhameth Ghali, Directeur van het Europees Islamitisch Instituut

OZDEMIR Mustafa Alperen, Vertegenwoordiger in Brussel van de Vereniging van Onafhankelijke Industriëlen en Handelaren (MUSIAD)

RIAHI Nadia, Voorzitster Inaya

RIAHI Samir, Coördinator Mapgraf

SAADOUNE Najat, Dar El Ward vzw

SLACHMUYLDER Amina, Kring der Arabo-Europese Studentens (CEAE)

SOUISSI Youssef, Voorzitter VOEM vzw

TAHAR Farida, Vicevoorzitter TETE

TASPINAR Isa, Secretaris-generaal van de Unie der Turkse Democratische Studenten (UEDT)

TAYBI Abdallah, Coördinator Tremplin (Louvain-la-Neuve)

TAYBI Driss, Entraide des Jeunes d’Anoual (Louvain-la-Neuve)

THEWISSEN Dominique, Hijab Friendly en Fonds d’Entraide Psycho-Spirituelle

TOISOL Denis, Voorzitter Euroislam

ZIBOUH Fatima & PRIVOT Michael, Vooriztter en vicevoorzitter Empowering Belgium Muslims vzw (EmBeM)

Persoonlijkheden:

BENALI Oussama, komiek (Brussel)

BOULIF Mohamed, voormalig voorzitter Moslimexecutieve (Brussel)

CHEREF-KHAN Chemsi, Conferencier (Brussel)

Dema One, Artiest (Brussel)

EL ARBI Adil, Regisseur en slimste mens ter wereld

FALLAH Billal, Regisseur (Brussel)

GENTOUL Fouad, Politicoloog (Genk)

GUNAYDIN Zehra, Arts en oud-lid EMB (Verviers)

HADDACH Rachid, islamleraar en conferencier (Brussel)

HADDOU Aicha, doctoraatsstudente Theologie (Brussel)

HAMZAOUI Zina, Seksuologe en conferenciere (Brussel)

JARFI Hassan, Leraar islam (Luik)

KASTIT Mustapha, schrijver, imam en theoloog (Brussel)

LAMGHARI, Younouss , onderzoeker en adviseur diversiteit (Brussel)

LEBLICQ Virginie, Klinisch psychologe Brussel)

Manza (Abdeslam), rapper en onderwijzer (Brussel)

Rival CNN 199, artiest (Brussel)

SAIDI Ismaël, artiest (Brussel)

SANAY Sarhane, AmanBox (Brussel)

ZEGUENDI Mourade, acteur (Brussel)

Geëngageerde burgers

AMEZIAN Karim, (Brussel)

AZZOUZI Layla, (Verviers)

BEGFOURI Hafida, Lifecoach (Brussel)

CEKIC Nurettin, (Luik)

CHAIRI Mustapha, (Brussel)

DAHRI Gamila, (Brussel)

GELEN Seyma, Islamleraar (Brussel)

HAMMOUTI Hafida, Islamleraar

HDIDOUAN Fatima-Zohra, (Brussel)

PASCOET Julie, (Verviers)

RAMDANI Ayman, (Brussel)

RIAHI Rachida, (Brussel)

TALHI Hicham, (Evere)

VANDERSTEEN Victoria, (Gent)

YACHOU Wahiba, (Brussel)

ZERQANE Ramzi, (Antwerpen)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content