Knack Extra: Vlaanderen in Europa

Deze Knack Extra is vanaf 15 september verkrijgbaar samen met Knack Magazine.

Van de redactie
Door Rik Van Cauwelaert

Charles de Gaulle sprak van een Europa van de Atlantische Oceaan tot de Oeral. Sommigen zien het nog groter en willen heel Rusland erbij, tot de kust van de Japanse Zee. Anderen ijveren, met een Turkse uitbreiding, voor een Europa tot ver voorbij de Bosporus.

Geografisch is Europa dan wel geen duidelijk begrensd gebied, de regio’s binnen de Europese Unie zijn wel duidelijk afgebakend. Die regio’s hebben bovendien – en in toenemende mate – aparte verzuchtingen, die ze met een eigen politiek trachten in te vullen.

Jaren geleden diende toenmalig Vlaams minister Norbert De Batselier geregeld de Schotse vertegenwoordigers in Brussel te raadplegen, wilde hij informatie in-winnen over Europese beslissingen die Vlaanderen aanbelangden. In die dagen immers keek de federale diplomatie hooghartig neer op de vertegenwoordigers van ‘de deelgebieden’, zoals die toen nog heetten.

Doch gaandeweg werd de ambitie van de regio’s, zoals de Vlaamse, aangemoedigd door de vaststelling dat sommige van hen groter en economisch belangrijker zijn dan de kleinere lidstaten. Vandaag telt Brussel ruim 300 hoofdkwartieren van Italiaanse, Spaanse, Franse, Duitse en andere Europese regio’s en deelstaten.

De lidstaten mogen dan de bevoorrechte gesprekspartners van Europa zijn, toch neemt de invloed van de regio’s op de Europese besluitvorming gestaag toe. Vandaag onderhandelen zij vaak rechtstreeks met Europa over regelgeving voor Landbouw, Milieu en andere beleidsdomeinen.

Een van die Europese regio’s – en tegelijk een van de rijkste ter wereld – is Vlaanderen, dat deel uitmaakt van wat de Amerikaanse urbane wetenschapper Richard Florida omschrijft als de megaregio Amsterdam-Brussel-Antwerpen.

Ooit stelde August Vermeylen de vraag: ‘Wat baat het om in het Vlaams arm te mogen zijn?’ Doch die tijd ligt ver achter ons. Vandaag behoort Vlaanderen, volgens Florida, tot een van de vijf rijkste megaregio’s ter wereld. De krachtigste stuwmotor van die Vlaamse welvaart is Europa.

INHOUD

‘Vlaming zijn om Europeeër te worden’
De beroemde uitspraak van August Vermeylen uit 1900 wordt vaak geciteerd en verkeerd begrepen.

De brullende leeuw van circus Europa
Over de opgang van Vlaanderen in Europa.

Ingebed: Vlaamse diplomaten in Europa.

Hoofdstad van de regio’s: Meer dan 300 Europese regio’s houden in Brussel kantoor.

Separatisten verzamelen op Corsica
Als het aan een bonte groep vrijheidsstrijders ligt, ziet de kaart van
Europa er binnenkort heel anders uit.

‘Lidstaten blijven bevoorrechte partners’ N-VA-Europarlementslid Frieda Brepoels over de evolutie naar een Europa mét de regio’s.

Flanders Today: Een Engelstalig weekblad wil mensen inlichten over wat er zich in Vlaanderen afspeelt.

Landbouwbeleid: Landbouw wordt meer dan elke andere sector gestuurd vanuit de EU. ‘Een regel van bovenaf opgelegd, ziet er onderaan vaak heel anders uit.’

‘Het navelstaren van Vlaanderen’
Vlaamse Europarlementariërs over samenwerking, aandacht en vertrouwen.

De VRT en Europa, tussen cultuur en concurrentievervalsing
De EU heeft meer invloed op de beeldbuis dan de gemiddelde tv-kijker denkt.

Regio met uitstraling
Hoe zagen ‘buitenlanders’ de Zuidelijke Nederlanden in de 15e en 16e eeuw?

Binnenhuisinrichting
Bladspiegel door Koen Meulenaere.

De burger in (dagelijks) contact met Europa
Ouderschapsverlof
Technische voorschriften
Garantie
Beschermde streekproducten
Energieprestatiecertificaat
Orgaandonatie en -transplantatie
Monetaire eenmaking
Hoger onderwijs

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content