Khattabi over nieuw IPCC-rapport: ‘Nog mogelijk om de loop der dingen te wijzigen’

. © Belga

‘Ook al zijn de vaststellingen verontrustender dan ooit, toch is het nog mogelijk om de loop der dingen te veranderen als er de politieke wil voor is’, verklaarde federaal minister van Klimaat Zakia Khattabi in een reactie op het rapport dat de intergouvernementele expertengroep inzake klimaatverandering (IPCC) maandag verspreidde.

De IPCC stelt dat de door de mens veroorzaakte klimaatveranderingen, die gepaard gaan met frequentere en intensere extreme gebeurtenissen, al geleid hebben tot onomkeerbare effecten op natuurlijke en menselijke systemen, zoals het uitsterven van bepaalde soorten. Khattabi leest in het rapport concrete voorstellen voor maatregelen en ‘het concept van ontwikkeling die bestand is tegen klimaatverandering neemt een centrale plaats in’.

‘Naast het verminderen van onze uitstoot of het beheersen van afval, is aanpassing een integraal onderdeel van een volwassen klimaatbeleid. Op mijn verzoek onderzoeken alle federale ministers momenteel welke adaptatiemaatregelen ze kunnen nemen, in lijn met hun bevoegdheden’, stelt de minister in een mededeling. Zakia Khattabi herinnert er nog aan dat ze werkt aan een coördinatie-orgaan voor de analyse en evaluatie van de risico’s als gevolg van de klimaatverandering. Die toekomstige ‘Klimaat-OCAD’, naar het voorbeeld van wat voor terroristische dreigingen bestaat, moet België in staat stellen om op elk moment over een passende en actuele analyse van de risico’s en kwetsbaarheden beschikt om aanbevelingen te kunnen doen.

Partner Content