Interview Maarten Boudry: ‘Ik was beter van die vergadering weggebleven’

Filosoof Maarten Boudry (UGent)
Jan Lippens
Jan Lippens Freelancejournalist

Maarten Boudry zit erg verveeld met de controverse die rond zijn aanstelling als leerstoelhouder van de Leerstoel Etienne Vermeersch is ontstaan.

U noemt de bronnen van Knack onbetrouwbaar. Kent u die dan?

Maarten Boudry: Ik heb weinig toe te voegen aan mijn geschreven verklaring. U schrijft dat Ignaas Devisch geen commentaar wilde geven. Dat zegt genoeg.

Dat is een zeer verregaande conclusie van u. Er waren minstens negen mensen bij uw aanstelling betrokken. Waarom viseert u professor Devisch?

Boudry: Ik viseer de man niet, maar ben er redelijk van overtuigd dat hij de anonieme bron is.

Journalisten hebben een wettelijk bronnengeheim. De informatie komt van meerdere bronnen. Meervoud.

Boudry: Ja, oké. Misschien heeft Hendrik Vos u ook iets gezegd? Wel, die meerdere bronnen van u hebben zeker niet alle vergaderingen bijgewoond. Ik vermoed dat Devisch zo verontwaardigd was over mijn aanstelling dat hij zich als kandidaat heeft teruggetrokken en niet meer naar de vergaderingen kwam, waardoor hij de discussie over een open vacature heeft gemist. De leerstoel ging uiteindelijk niet over ethiek maar over kritisch denken.

De uitnodiging van rector Van de Walle voor die selecte groep professoren sloeg wel op ethiek aan de UGent, en het tweede agendapunt was die leerstoel. Op de eerste vergadering ging het meteen over de leerstoel en werd u direct als kandidaat naar voren geschoven. Tot iemand opmerkte dat u geen enkele publicatie over ethiek op uw naam had.

Boudry: Er zijn allerlei zaken wat door elkaar gelopen. Het klopt dat men aanvankelijk meer de klemtoon legde op ethiek. Maar ik heb begrepen dat er een aantal andere projecten rond ethiek liepen aan de UGent, en die wilde men niet doorkruisen. Uw anonieme bronnen hebben gelijk: ik heb inderdaad geen publicaties over ethiek (het specialisme van professoren zoals Devisch, nvdr), maar wel over wetenschapsfilosofie en kritisch denken. Indien het een leerstoel ethiek was geweest, zou ik me niet eens kandidaat hebben gesteld. De uiteindelijk functieomschrijving voor de leerstoel ging over kritisch denken en wetenschapsbegrip. Het luik ethiek is daar weggevallen.

Meerdere bronnen vertellen dat het luik ethiek net is gesneuveld omdat u anders als kandidaat niet in het plaatje paste en de functie voor u voorbestemd was.

Boudry: Ik was niet aanwezig op die vergadering. Ik heb die scène tussen Dirk Verhofstadt en Ignaas Devisch dus niet meegemaakt.

U zult daar wel verslag van hebben gekregen?

Boudry: Ik heb daar zeker over gehoord. Ik heb nooit onder stoelen of banken gestoken dat de initiatiefnemers, Johan Braeckman en Dirk Verhofstadt, mij altijd gesteund hebben en mij graag wilden voor de leerstoel. Als het allemaal zogenaamd vastlag dat ik het zou worden, waarom is men dan eerst over ethiek begonnen, wat niet mijn specialisme is? De wending naar kritisch denken die achteraf is gekomen sluit beter aan bij mijn profiel. Maar bij die vergadering was ik dus niet aanwezig.

U was wel bij de tweede vergadering.

Boudry: Ik heb toen meegedacht over de invulling toen duidelijk werd dat het over kritisch denken zou gaan. Als de premisse is dat een logeclan de zaken regelde, dan zouden die toch een logebroeder naar voren hebben geschoven? Wel, ik ben geen logebroeder, en Johan Braeckman ook niet. Van de anderen weet ik het zelfs niet. Misschien is Devisch wel logelid? Ik heb me zelfs al kritisch uitgelaten over de loge, en ik zal daar ook nooit lid van worden. Eigenlijk is mijn aanstelling een mooie demonstratie van hoe de macht van de loge zwaar overschat wordt. Overigens ben ik ook geen lid meer van Liberales.

‘Eigenlijk is mijn aanstelling een mooie demonstratie van hoe de macht van de loge zwaar overschat wordt.

U staat als kernlid vermeld op de website van Liberales, net als Dirk Verhofstadt en professor Pauwels, die ook op de leerstoelvergaderingen was.

Boudry: Ik heb twee jaar geleden al aan Liberales gemeld dat ik me terugtrok als kernlid, maar de website is blijkbaar nog altijd niet aangepast. Ik heb me ook teruggetrokken uit Skepp. Ik wil zo veel mogelijk onafhankelijk zijn.

Onze bronnen blijven erbij dat u betrokken was bij de opstelling van het functieprofiel voor de leerstoel, samen met Freddy Mortier en Dirk Verhofstadt.

Boudry: Dat klopt niet. In de fase waarin ik heb meegewerkt aan de leerstoel was er zelfs geen sprake van een functieprofiel omdat er toen ook nog geen sprake was van een open vacature. Toen bleek dat men procedureel wel degelijk verplicht met een open vacature moest werken, heeft Freddy Mortier de opdracht gekregen om de taakomschrijving op te stellen. Ik was daar niet bij betrokken, want ik heb me toen teruggetrokken omdat ik formeel zelf kandidaat wilde zijn.

Dat is uw woord tegen dat van andere betrokkenen. Vindt u het achteraf beschouwd geen grote fout van de rector om u op een vergadering uit te nodigen, terwijl men al van de eerste vergadering wist dat u naar voren werd geschoven als kandidaat, en u nadien ook effectief de functie kreeg?

Boudry: Het was geen kwade wil, maar niemand had blijkbaar voorzien dat er toch met een open vacature zou moeten worden gewerkt. Ik ben zelf ook niet vertrouwd met al die procedures en reglementen. Het was de eerste keer dat ik op dat hogere echelon bij overleg betrokken was. Achteraf gezien was het een slechte zaak dat ik daar aanwezig was, maar ik wijs daarvoor niemand met de vinger. Indien ik had geweten dat het een open vacature zou worden, dan was ik gewoon van die vergadering weggebleven.

Braeckman en Verhofstadt wilden u laten benoemen zonder open vacature.

Boudry: Het was de bedoeling van alle aanwezigen van die commissie om een kandidaat voor te dragen zonder open vacature, en elke aanwezige kon zo’n kandidaat voorstellen. Ignaas Devisch heeft zich in die eerste fase blijkbaar toch ook kandidaat gesteld?

U schrijft in uw repliek dat Verhofstadt, Braeckman en Van de Walle niet meer bij de uiteindelijke afwikkeling van de open vacature betrokken waren. Maar door wie bent u dan uiteindelijk wel gekozen en aangesteld?

Boudry: Dat was een selectiecommissie. Wie daarin zat weet ik niet, ik weet alleen dat Freddy Mortier voorzitter was van die selectiecommissie, met andere mensen dan degenen die op de eerste vergaderingen waren.

U bent dus nooit verschenen voor die selectiecommissie voor een gesprek of een interview over uw kandidatuur?

Boudry: Nee. Ik heb een motivatiebrief en een cv gestuurd, en op 16 september kreeg ik het bericht dat ik gekozen was.

Ook het verloop van die episode blijft dus nogal duister. Trekt u zich nu niet beter terug als leerstoelhouder, gezien de allesbehalve transparante manier waarop een en ander is verlopen?

Boudry: Als blijkt dat de regels niet goed gevolgd zijn, en ik bijvoorbeeld voor een commissie had moeten verschijnen of dat de vacature niet publiek genoeg werd gemaakt, dan trek ik me terug. Want dat zou niet eerlijk zijn tegenover andere potentiële kandidaten, en ik heb de rector ook altijd gezegd dat ik een eerlijke procedure wilde. Maar op dit moment is niet duidelijk dat de procedure kaduuk was. Ik kan me toch niet terugtrekken op basis van geruchten en wat anonieme bronnen vertellen? Ik blijf dus op post tot eventueel duidelijk zou worden dat er procedurefouten zijn gemaakt. Als iemand een klacht wil indienen bij de Raad van State, dan moet hij of zij dat vooral doen.

Partner Content