‘Ik wens onze deugelite een jaar van vooruitschrijdend inzicht’

Voor Jean-Marie Dedecker is het geen verrassing dat Vlaams-nationalistische partijen in Vlaanderen nog veel groter kunnen worden, zoals Knack deze week meldde. ‘Jan Modaal heeft er genoeg van.’

De traditionele centrumpartijen smelten als sneeuw voor de zon, en de (rechts)extremistische partijen groeien als kool. Volgens recente opiniepeilingen (in HLN/VTM en Belang van Limburg) zouden de Vlaams-nationalistische partijen zelfs samen een absolute meerderheid behalen mochten er vandaag verkiezingen plaatsgrijpen. Volgens het Postelectoraal Onderzoek van Knack zijn ze ook nog quasi de enige partijen met groeipotentieel.

Voor de analyse van deze electorale omwenteling komt onze politiek correcte deugelite echter zelden verder dan demonisering en ridiculisering van die partijen en minachting voor hun kiespubliek dat blijkbaar aan de verkeerde kant van de geschiedenis staat. Blijkbaar tegen beter weten in.

Vergoelijkingslobby

Zou onze deugelite bijvoorbeeld begrijpen dat ons links journaille zich hopeloos leugenachtig maakt door te stellen dat alcohol de grote boosdoener is van de Sylvesterrellen in Antwerpen, Brussel en in de vurige stede Luik. (DS 02.01). Onze spuitgasten, beschermd door de politie, bedierven volgens enkele zoetwaterpolitici zelfs de pret door de vreugdevuren van de Noord-Afrikaanse kansenparels in hellhole Brussel te blussen.

Er worden hier al eeuwen lang sloten alcohol genuttigd, maar nooit werden auto’s in brand gestoken, straatmeubilair vernield en winkels geplunderd tot een sufgeslikte en doorgesnoven multiculturele Maghrebijnse meute de macht in de straten en wijken overnam van de witte weekdieren. Als je het ene jaar de barbarij ongestraft laat, hoef je niet verwonderd te zijn dat het jaar daarop hetzelfde vuurwerk in de vuilnisbakken ontstoken wordt als toortsen van ongenaakbaarheid.

Telkens er relletjes aan de oppervlakte komen op nieuwjaarsnacht of in de no-go-area’s van Kuregem, Molenbeek of Peterbos komt de vergoelijkingslobby op gang: de schuld van verloederde woonwijken als verzamelplaats van gemarginaliseerde bevolkingsgroepen, gebrekkig onderwijs, gebrek aan werk, racisme en stigmatisering, you name it, they blame it….”De moslimcultuur heeft minder engagement om de openbare ruimte op orde te houden” zei de Brusselse bouwmeester Kristaan Borret (DS 29.04), maar werkloosheid ontstaat vooral door het onvermogen om grote groepen islamitische jongeren op te voeden tot gedisciplineerde lieden van onze westerse samenleving. De Jihad is een onderdeel van hun geloof maar wordt dan ook als een wraak en een genoegdoening aangewend uit de woede voor hun lage sociaaleconomische status.

Ik wens onze deugelite een jaar van vooruitschrijdend inzicht.

Jan Modaal heeft er genoeg van

Zou onze deugelite begrijpen dat men in de Dorpstraat genoeg heeft van verdoezelende criminaliteits- en gevangenisstatistieken omdat men niet etnisch mag profileren. Dat hij het zat is om op televisie doodgegooid te worden door beschaafd bazelend advocatenspul dat om mededogen mag bedelen voor terugkerende IS-koppensnellers uit Syrië of voor een 25-jarige Afghaan uit Lier die een minderjarige aanrandde omdat hij zijn driften niet onder controle had door de Ramadan. Het is universeel.

Zou onze deugelite begrijpen dat Jan Modaal genoeg heeft van antropologen, sociologen en allerhande frustraten – genre Dalilla Hermans (DS 28.12) – die verdwaald zijn in hun eigen slecht geschreven verzinsels en illusies. Die ons voortdurend cultuurrelativistische waanbeelden en koloniale schuldgevoelens trachten aan te praten, terwijl we geen enkele schuld hebben aan de exodus van mensen uit landen die zichzelf vernietigen door corruptie, ongeremde uitbuiting, stammen- en religieoorlogen, en die ons nu willen afnemen wat we met vlijt hebben opgebouwd of er ons minstens afgunstig voor blameren.

Achterstallige kinderbijslag

Zou de deugelite begrijpen dat Jan Modaal lak heeft aan het gekissebis van de factcheckers over de grootte van het bedrag aan “achterstallige” kinderbijslag voor asielzoekers in de kwakkel die Sterke Jan als een availibility bias vernoemd heeft? Maar dat hij enkel ongelooflijke oren en onbegrip heeft voor het feit dat dergelijk uitkeringssysteem überhaupt bestaat voor lui die nooit of te nimmer enige bijdrage geleverd hebben aan zijn samenleving. Terwijl hij zelf zo vrijgevig is dat er – volgens het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg- jaarlijks 20.000 asielzoekers gratis toegang krijgen tot de gezondheidszorg in ons land.

Zou onze deugelite begrijpen dat Jan met de Pet genoeg heeft van mediaduiders en zoetwaterpolitici die zich als semantische slangenmensen in alle bochten wringen om de Vlaamse identiteit te stigmatiseren en te ridiculiseren, van de Vlaamse canon tot de Vlaamse vlag. Een pretletterbrigade van rancuneuze journalisten- genre Joël De Ceulaer- die geen nieuws meer brengen maar louter opiniëren, en waarvan sommigen zo ver heen zijn dat ze beweren dat racistische stereotypen in het DNA van de Vlaming zitten. Ze zouden nochtans even over hun schaduw kunnen springen en bijvoorbeeld bij Yoram Hazony te rade gaan, Israëlisch professor en bijbelgeleerde in de ‘Virtue of Nationalism’: “Nationalisme is geen raadselachtige politieke ziekte. Het is een principieel standpunt dat ervan uitgaat dat de wereld het best bestuurd wordt wanneer landen hun eigen onafhankelijke koers varen, hun eigen tradities in stand houden en zonder tussenkomst hun eigen belangen nastreven”.

Gevangen in een schotelantennecultuur

Zou onze deugelite het begrijpen dat pretpedagogen en verdwaalde rectoren – genre Herman Van Goethem (DS 02.01.) – zich hopeloos belachelijk maken door te stellen dat de leerachterstand van de allochtone jongeren te wijten is aan discriminatie en racisme van de autochtonen, zelfs vanaf de peutertuin. Hoe sterk moet het schemeren in je hoofd als je durft te stellen dat “vanuit vanzelfsprekend klassedenken” de Marokkaanse en Turkse nieuwkomers “misschien niet onbewust” lager opgeleid werden – dixit de rector. Perverse valse academische identiteitsschaamte.

Al wie naar hier komt kan gratis onderwijs genieten waarvan de kwaliteit altijd hoger is dan in hun land van herkomst. De lat werd door de gelijkheidsdenkers zo laag gelegd dat iedereen er zelfs over kan kruipen uit vrees voor de discriminatie van de nieuwkomers. Er wordt meer geïnvesteerd in imams, pastoors en rabbijnen die onderwijs in achterlijkheid propageren uit onverdraagzame sprookjesboeken, dan in turnleraren. Gratis taallessen, vervolgcoachen, voorleesmoeders en rekenvaders vervangen de ouders die na de tweede generatie nog altijd opgesloten zitten in de schotelantennecultuur van hun herkomstland en onze taal nog niet machtig zijn.

Zou de deugelite begrijpen dat het gapend gat van polarisatie in de samenleving nog verder uitgegraven wordt door een politiek correcte brigade die voor een onwillige meerderheid bepaalt wat te denken en wat te doen, gevolgd door gewillige media die ieder onwillige mening in de kiem trachten te smoren. Wie niet luistert naar hun preken en multiculturele gezangen wordt bij de kaste van boze witte mannen, achterlijke plattelanders of het laagopgeleide rechtse deel van de bevolking ingedeeld. Het ontgaat hen dat ook de middenklasse en de academisch opgeleiden die verstikkende wurggreep ook meer dan spuugzat zat zijn, en dat ze dan maar weerwraak nemen in het stemhokje.

Aan allen die het nog niet begrepen hebben, wens ik 2020 een jaar van vooruitschrijdend inzicht toe.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content