Opinie

Louis Michel

‘Huidige rol koning wijzigen zou toekomst van het land op spel zetten’

Louis Michel Louis Michel (MR) is Minister van Staat.

“Ik ben een loyale, trouwe, geëngageerde aanhanger van koning Albert. Morgen zal ik een loyale en geëngageerde aanhanger van prins Filip zijn” zegt Louis Michel.

Onze grondwettelijke en parlementaire monarchie vertegenwoordigt de eenheid van de natie. Ze speelt een essentiële rol voor ons land, die van bijeenbrengster. We boffen met een actieve koning en koninklijke familie die tegelijk dicht bij hun volk staan, beschikbaar, toegankelijk en bezorgd zijn om de problemen van alle Belgen. Onze koning en onze koninklijke familie zijn uiterst aanwezig in tijden van populaire vreugde en van nationale rouw.

Het voordeel van de monarchie ten opzichte van een republiek ligt in haar stabiliteit en neutraliteit. Dankzij de opgelegde politieke neutraliteit kan de monarchie zich boven het gewoel plaatsen en afstand nemen van politieke partijen. Het geeft haar ook vrij spel om met objectiviteit de belangen van al haar burgers te verdedigen, het hoger belang van de Natie en de Staat. Ze brengt een fundamenteel cohesie element in een onzekere wereld.

Koning Albert II heeft tijdens de 20 jaar van zijn bewind zijn onschatbare rol van bijeenbrenger, van vereniger, zijn invloed en zijn zorg aangetoond om zowel “het algemeen belang en het hoger belang van het land”, als de eenheid van het land te verdedigen. Hij streeft naar voortzetting, duurzaamheid en hij wil grote doelen realiseren. Door overleg met al wie politiek meebeslist mag de koning zijn mening geven, suggereren, waarschuwen of bemoedigen. De monarchie waarborgt en waakt over onze instellingen, onze vrijheden alsook over de waarden die alle democratische partijen verdedigen.

Als de koninklijke familie in de brede zin van het woord zich met eenvoud leent tot verschillende representatiefuncties in België of in het buitenland, heeft de koning een onbetwistbare politieke rol. Hij ontvangt ambassadeurs, staatshoofden, gaat op officiële verplaatsing… maar benoemt vooral ministers en duidt de eerste minister die hij in staat acht een regering te vormen die het vertrouwen van het parlement zal verkrijgen.

Tot slot heeft de koning invloed die hij uit zijn taak put en uit het feit dat hij eerst en vooral Belg is en geen Waal, Vlaming of Brusselaar. Laten we niet vergeten dat hij zijn rol enkel uitoefent met de bekrachtiging van zijn ministers die verantwoordelijk zijn voor zijn daden en dat de grondwet zijn onschendbaarheid garandeert.

Wat de toekomst van de monarchie betreft, is het aan de grondwet en onze wetten die kwestie te regelen. Prins Filip is klaar om zijn vader op te volgen, of die functie nu gemoderniseerd wordt of identiek blijft aan die van zijn vader. Ik ben er echter van overtuigd dat elk voorstel dat de huidige functie van de koning wijzigt zoals gedefinieerd door de grondwet de Belgische staat zou verzwakken en de toekomst van het land in gevaar zou brengen.

We willen op geen enkele wijze de grondwettelijke rol ondergraven. Die rol is immers per definitie verenigend voor onze monarchie. Elke andere speculatie of in vraagstelling van ons systeem zou misplaatst en contraproductief zijn en zou ons land alleen maar verzwakken.

Inzake dotaties, gaan we allemaal akkoord met een doorzichtiger systeem maar we moeten de spelregels niet tijdens het spel veranderen. Het akkoord van de regering heeft trouwens een hervorming van de dotaties voorzien die bewerkstelligd wordt voor het volgend bewind.

Koning Albert weet zich te bewijzen, heeft immens veel verstand van politiek, is uiterst fijngevoelig en toont respect voor eenieder. Hij opent al 17 jaar deuren die voor AWEX of Flanders House gesloten zouden blijven. Tot nu toe heeft niemand een systeem voorgesteld dat onze gemeenschappelijke geschiedenis respecteert en beter blijkt te werken dan een grondwettelijke monarchie.

Louis Michel

Partner Content