Hoogspanning rond PFOS-vervuiling: ‘Minister moet echt eens weten wat ze wil’ (Coens)

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). © belga

Na een gespannen debat stemde het Vlaams Parlement unaniem in met een spoedbehandeling voor de motie van Groen en Vooruit over de oprichting van een onderzoekscommissie in het PFOS-dossier. Maar omdat er 48 uur moet zitten tussen de indiening van zo’n motie en de effectieve stemming, krijgt het parlement nu de tijd om het stof te laten neerdwarrelen na een zitting vol verwarring en onenigheid.

Na een gespannen debat stemde het Vlaams Parlement unaniem in met een spoedbehandeling voor de motie van Groen en Vooruit over de oprichting van een onderzoekscommissie in het PFOS-dossier. Maar omdat er 48 uur moet zitten tussen de indiening van zo’n motie en de effectieve stemming, krijgt het parlement nu de tijd om het stof te laten neerdwarrelen na een zitting vol verwarring en onenigheid.

Minister van Omgeving Zuhal Demir verraste woensdag vriend en vijand door zelf aan het parlement te suggereren om een parlementaire onderzoekscommissie op te richten om het dossier van de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht en omgeving tegen het licht te houden. Dat een minister in functie aandringt op een onderzoekscommissie is redelijk onuitgegeven.

Ook binnen de meerderheid reageerde men verrast op de ‘démarche’ van de minister. Oppositiepartijen Groen en Vooruit dienden meteen een voorstel in om de suggestie van de minister in de praktijk om te zetten. Wat volgde was een urenlang parlementair schouwspel met meer bochten dan het circuit van Francorchamps.

Volgens CD&V-voorzitter Coens moet Demir ‘echt eens weten wat ze wil’. Eerder op de dag had Demir namelijk een opdrachthouder aangesteld in het dossier en binnen het parlement waren er hoorzittingen over het dossier afgesproken.

Maar ook CD&V-voorzitter Coens benadrukt dat het dossier ‘compleet uitgespit’ moet worden. ‘De gezondheid van de mensen staat voorop, met alle mogelijke middelen’, tweet Coens. Eerst leken de meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open VLD van plan om de vraag naar een onderzoekscommissie eenvoudig weg te stemmen. ‘Er zijn hoorzittingen afgesproken. Laat ons eerst afwachten wat die opleveren’, was de teneur. CD&V’er Koen Van den Heuvel verweet de oppositie ‘spektakel’ op te voeren en ook N-VA-fractieleider Wilfried Vandaele sprak van ‘politieke spelletjes’.

Demir geeft extra uitleg, Open VLD steunt oppositie, crisisoverleg

Maar de oppositie drukte door. Er werd gevraagd om de minister op te vorderen om haar meer tekst en uitleg te laten geven over haar uitspraak. Dat voorstel werd verworpen, maar minister Demir besliste op eigen houtje om naar het parlement terug te keren. Daar zei ze dat het parlement zelf beslist over zijn werkzaamheden, maar dat een onderzoekscommissie volgens haar ‘het meest transparante instrument’ is. ‘Gezien de complexiteit en de historiek van het dossier is het van belang om het onderste uit de kan te halen’, aldus Demir.

Op basis van de uitleg van de minister besliste Open VLD-fractieleider Willem-Frederik Schiltz om het geweer van schouder te veranderen en zich aan te sluiten bij het verzoek van de oppositie. De zitting werd opnieuw geschorst voor crisisoverleg tussen de meerderheidspartijen. Uiteindelijk werd de vraag tot spoedbehandeling van Groen en Vooruit unaniem goedgekeurd. Maar dat is nog niet hetzelfde als de oprichting van de onderzoekscommissie zelf. Er moet namelijk minstens 48 uur zitten tussen de indiening van zo’n motie en de eigenlijke stemming. Op die manier krijgt de meerderheid wat tijd om de violen te stemmen over het netelige dossier.

Dossier in stroomversnelling

Op de Linkeroever, waar de Scheldetunnel moet komen in het kader van de Oosterweelverbinding, heeft bouwheer Lantis net geen miljoen kubieke meter met PFOS vervuilde grond aangetroffen. PFOS is een hormonenverstorende en mogelijk kankerverwekkende chemische stof, die tot 2002 werd geproduceerd door het naburige bedrijf 3M. De grond moet gesaneerd worden en ook het sijpelwater tijdens de werken moet behandeld worden, allebei tegen een hoge kost.

Dat had voorkomen kunnen worden, meldde De Morgen maandag, als men 17 jaar geleden een ernstiger gevolg had gegeven aan een debat in de toenmalige commissie voor Leefmilieu van het Vlaams Parlement. Uit het verslag van dat debat blijkt dat toenmalig Vlaams Parlementslid en huidig Groen-fractiesecretaris Johan Malcorps toenmalig minister van Leefmilieu Jef Tavernier al over de vervuiling op Linkeroever interpelleerde.

De Universiteit Antwerpen stelde destijds onder meer vast dat de PFOS-concentraties in bosmuizen in het natuurreservaat Blokkersdijk ‘zorgwekkend hoog’ waren. Aan de interpellatie werd weinig gevolg gegeven. Sindsdien is er niets gebeurd om de hormonenverstorende en mogelijk kankerverwekkende chemische stof PFOS uit de bodem te halen.

Minister Demir had eerder verklaard dat de vervuiler, dus 3M, de sanering betaalt, maar vooralsnog is dat nog niet gebeurd, meldde woensdagochtend De Standaard, en volgens het bericht in De Standaard zou 3M ook slechts een deel van de factuur doorgestuurd krijgen.

Partner Content