Homans wil meer vreemdelingen bij Vlaamse overheid: Mag het ook een Nederlander zijn?

Liesbeth Homans © BELGA
Annelies Van Erp
Annelies Van Erp Medewerker van ngo Memisa

De Vlaamse overheid wil dat tegen 2020 tien procent van haar personeel van vreemde origine is. Maar wie is een vreemdeling? Want door een verbreding van de definitie, tellen ook Nederlanders binnenkort mee.

Vlaams minister van Inburgering Liesbeth Homans (N-VA) wil het aantal Vlaamse ambtenaren met een migratieachtergrond stevig opkrikken. In 2013 ging het om 3,1 procent van het personeel. Dat cijfer moet omhoog tot 10 procent in 2020, staat te lezen in de beleidsnota. Het is opvallend dat Homans streefcijfers noemt, want in het verleden was de Antwerpse politica steeds gekant tegen quota. Homans wil zo een voorbeeld stellen. ‘Een overheid die andere sectoren wil overtuigen om de etnische kloof te dichten, heeft veel meer overredingskracht wanneer ze zelf een sterk doorgedreven diversiteitsbeleid voert’, klinkt het.

Nederlanders

Een moeilijke uitdaging op het eerste gezicht, al lijkt de overheid daar iets op te hebben gevonden, schrijft De Standaard. In het regeerakkoord staat namelijk vermeld dat de definitie van ‘migrant’ verbreed wordt. ‘Voor personen van allochtone afkomst wijzigen we de definitie door deze voortaan te koppelen aan de Belgische nationaliteit (in plaats van de nationaliteit van de EU-15)’, klinkt het. Dit komt neer dat niet alleen burgers met bijvoorbeeld Turkse, Marokkaanse of Russische roots worden meegeteld. Ook Nederlanders gelden binnenkort als ‘migrant’ wat betreft deze streefcijfers.

In de Standaard ontkent de Vlaamse Diversiteitsambtenaar Alona Lyubayeva, dat deze nieuwe definitie in het leven is geroepen om die drempel van 10 procent eenvoudiger te halen. ‘We weten niet hoe de ruimere formulering, de telling gaat wijzigen. Al moet je er niet van uitgaan dat een kwart het Vlaamse overheidspersoneel uit de buurlanden zal komen’, zegt ze.

‘Turken en Marokkanen worden te vaak geviseerd’

Lyubayeva benadrukt dat ze bij de overheid geen opdeling willen aanmoedigen. ‘Bepaalde groepen, zoals Turken en Marokkanen worden te vaak geviseerd. Terwijl iedereen welkom is bij de Vlaamse overheid. Daarom hebben we de defenitie bijgesteld.

Naast Inburgering is Homans ook bevoegd voor Binnenlands Bestuur Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding. Zo wil ze toezien op de toepassing van de taalwetgeving in de bestuurshandelingen van de gemeenten en het taalgebruik in de zittingen van de gemeenteraden en de colleges van burgemeester en schepenen.

Partner Content