De krant De Morgen brengt een belangwekkend verslag van een vertrouwelijke ontmoeting op zondag 4 september in het Brusselse appartement van toen nog formateur Elio Di Rupo. De andere aanwezigen waren Anne Poutrain, de vertrouwelinge en raadgeefster van Di Rupo, MR-voorzitter Charles Michel en FDF-aanvoerder Olivier Maingain.

Maingain was niet gediend met het compromis rond de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. Hij eiste dat Charles Michel de onderhandelingen zou opblazen.

Waarop zich volgende bizarre dialoog ontrolde.

'Er zijn belangrijker zaken dan B-H-V, zoals de sociale zekerheid,' zegt Di Rupo.
Waarop Maingain repliceert: 'Maar geloof je echt dat zulke toegevingen over B-H-V dit land zullen redden voor tien of twintig jaar?' En dan komt het verrassende antwoord van Elio Di Rupo: 'Nee, maar we moeten een keuze maken. En na het institutionele akkoord, de dag erna, zullen de Franstaligen samen werken om over Plan B te praten. Dat is een zekerheid.'
Voor alle duidelijkheid: wanneer de Franstalige partijen over Plan B praten, dan bedoelen ze wel degelijk de splitsing van België.
We mogen aannemen dat de krant het relaas van deze bijeenkomst bij alle betrokkenen heeft gecontroleerd. En aangezien geen van de vier aanwezigen tot nu een ontkenning de wereld in stuurde, kunnen we besluiten dat Elio Di Rupo, intussen premier, blijft werken, samen met de Franstaligen, aan een Plan B.

Het zou van grote eerlijkheid getuigen mocht premier Elio Di Rupo deze woorden komen herhalen op het spreekgestoelte van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Dan kunnen de nodige schikkingen worden getroffen om Plan B op een ordentelijke wijze uit te voeren.

De krant De Morgen brengt een belangwekkend verslag van een vertrouwelijke ontmoeting op zondag 4 september in het Brusselse appartement van toen nog formateur Elio Di Rupo. De andere aanwezigen waren Anne Poutrain, de vertrouwelinge en raadgeefster van Di Rupo, MR-voorzitter Charles Michel en FDF-aanvoerder Olivier Maingain. Maingain was niet gediend met het compromis rond de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. Hij eiste dat Charles Michel de onderhandelingen zou opblazen. Waarop zich volgende bizarre dialoog ontrolde. 'Er zijn belangrijker zaken dan B-H-V, zoals de sociale zekerheid,' zegt Di Rupo. Waarop Maingain repliceert: 'Maar geloof je echt dat zulke toegevingen over B-H-V dit land zullen redden voor tien of twintig jaar?' En dan komt het verrassende antwoord van Elio Di Rupo: 'Nee, maar we moeten een keuze maken. En na het institutionele akkoord, de dag erna, zullen de Franstaligen samen werken om over Plan B te praten. Dat is een zekerheid.' Voor alle duidelijkheid: wanneer de Franstalige partijen over Plan B praten, dan bedoelen ze wel degelijk de splitsing van België. We mogen aannemen dat de krant het relaas van deze bijeenkomst bij alle betrokkenen heeft gecontroleerd. En aangezien geen van de vier aanwezigen tot nu een ontkenning de wereld in stuurde, kunnen we besluiten dat Elio Di Rupo, intussen premier, blijft werken, samen met de Franstaligen, aan een Plan B. Het zou van grote eerlijkheid getuigen mocht premier Elio Di Rupo deze woorden komen herhalen op het spreekgestoelte van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Dan kunnen de nodige schikkingen worden getroffen om Plan B op een ordentelijke wijze uit te voeren.