Verstoorde rust door windturbines: klachten zijn moeilijk objectiveerbaar, maar daarom niet minder reëel

Bij grote verschillen in lichtsterkte kan een soort stroboscopisch effect ontstaan. © Getty Images/Mint Images RF
Marleen Finoulst
Marleen Finoulst Hoofdredacteur Bodytalk en arts

Schijnt de zon op een windturbine, dan krijg je een (bewegende) slagschaduw. Sommige mensen ervaren die als erg hinderlijk. Anderen worden horendol van het zoevende geluid.

Zeven op 10 Belgen vinden dat hernieuwbare energiebronnen, zoals windenergie, moeten worden uitgebouwd. Toch rijzen vaak lokale bezwaren tegenover het plaatsen van windturbines. Niet alleen vanwege de aantasting van het landschap door de metershoge masten, maar ook uit bezorgdheid voor mogelijke gezondheidseffecten. Draaiende windturbines produceren een zoevend geluid en bij zonnig weer slagschaduw. Als die alternerende schaduw op de ramen van een woning valt, is dat voor de bewoners geen pretje.

Geluidshinder

Geluidshinder is het voornaamste gezondheidseffect dat wordt toegeschreven aan draaiende windturbines, zowel overdag als ’s nachts. Het geluidsniveau is in werkelijkheid bescheiden in vergelijking met geluidshinder van verkeer of industrie. Wat voor bewoners hoorbaar is, is zelfs minder luid dan wat een koelkast of airco-installatie produceert.

De ervaren geluidshinder als gevolg van windturbines heeft echter niet met de luidheid, maar met andere aspecten van het geluid te maken, waaronder het repetitieve en het zwiepende karakter. Windturbine- geluid is ook laagfrequent, waardoor het tot enkele kilometers ver hoorbaar is. Sommige mensen blijken daar extra gevoelig voor. Hun klachten zijn moeilijk objectiveerbaar, maar daarom niet minder reëel.

Uit het schaarse onderzoek naar de impact van geluidshinder door windmolens blijkt dat 80% van de omwonenden die binnen een straal van 2,5 km van een windpark wonen het zoemen effectief waarneemt. Volgens 40% klinkt het ’s nachts luider en volgens 22% minder luid.

Studies over de impact van windturbines op de slaap spreken elkaar tegen: de impact is onduidelijk. Volgens sommige wetenschappers is de houding tegenover een windmolenpark een bepalende factor in het ervaren van hinder. Sommige gezondheidsproblemen, waaronder hoofdpijn, migraine, tinnitus, mentale problemen en slaapstoornissen, worden toegeschreven aan windturbines, maar daar bestaat geen wetenschappelijk bewijs voor.

Slagschaduw

Als de zon op de rotoren van de windturbine schijnt, ontstaat een bewegende schaduw of slagschaduw. Bij grote verschillen in lichtsterkte kan een soort stroboscopisch effect ontstaan dat op de ramen van een woning valt. Zo’n slagschaduw kan voor de bewoners als erg storend ervaren worden. De effecten van slagschaduw op omwonenden worden tegenwoordig vermeden door een zorgvuldige situering van de windturbineparken. Als slagschaduw op woningen niet vermeden kan worden, beveelt de Hoge Gezondheidsraad aan de rotoren stil te leggen afhankelijk van de meteorologische omstandigheden. Die momenten kunnen perfect worden berekend en geautomatiseerd.

Partner Content