Malaria in Griekenland, het West-Nijlvirus in Oost-Europa en chikungunya in Italië en Frankrijk. Tropische ziektes werden de afgelopen tien jaar uitzonderlijk ook in onze contreien gesignaleerd. Maar volgens twee Engelse gezondheidsdeskundigen van Public Health England, zullen dit geen uitzonderingen blijven. Ze berekenden een belangrijke toename van virussen in het Verenigd Koninkrijk en de rest van Europa de komende decennia.

Ze onderzochten het voorkomen van onder meer het West-Nijlvirus, overgebracht door een prik van een geïnfecteerde tijgermug en het denguevirus dat knokkelkoorts veroorzaakt. Dengue wordt overgedragen door muggen van het geslacht Aedes, voornamelijk door de A. aegypti (denguemug). Een prik van dat beestje kan leiden tot levensbedreigend hoge koortsaanvallen en bloedingen. Een vaccin is niet voorhanden.

Koude winters

Het rapport verschijnt kort na de waarschuwing van de Verenigde Naties in december 2014 dat met name dengue een serieuze bedreiging vormt voor grote delen van Europa en de berggebieden in Latijns-Amerika.

Zowel het VN-rapport als de recente studie zeggen dat de winters in deze streken eigenlijk te koud zijn om larven en eitjes van de denguemug te doen overleven, maar de stijging van de globale temperatuur kan ervoor zorgen dat dit verandert.

De Engelse experten stellen dat bij een stijging van de temperatuur met twee graden Celsius de geografische verspreiding van de denguemug met 30 procent kan toenemen tegen 2030.

Ingevoerde autobanden

Onderzoeker Steve Leach benadrukt wel dat de klimaatverandering slechts één factor is die voor een bredere verspreiding van dengue kan zorgen. Andere factoren zijn socio-economische ontwikkeling, migratie, verstedelijking en de verandering in de manier waarop we land gebruiken.

De deskundigen onderzochten onder meer zeehavens, vlieghavens en ook tankstations langs de snelweg op tekenen van geïnfecteerde muggen. Met name ingevoerde autobanden bleken een ideale voedingsbodem voor de muggen. De sporen vullen zich met bladafval en regenwater, de ideale omstandigheden voor de muggenlarven om er te overleven.

De studie is na te lezen in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet Infectious Deseases. (IPS)

Malaria in Griekenland, het West-Nijlvirus in Oost-Europa en chikungunya in Italië en Frankrijk. Tropische ziektes werden de afgelopen tien jaar uitzonderlijk ook in onze contreien gesignaleerd. Maar volgens twee Engelse gezondheidsdeskundigen van Public Health England, zullen dit geen uitzonderingen blijven. Ze berekenden een belangrijke toename van virussen in het Verenigd Koninkrijk en de rest van Europa de komende decennia.Ze onderzochten het voorkomen van onder meer het West-Nijlvirus, overgebracht door een prik van een geïnfecteerde tijgermug en het denguevirus dat knokkelkoorts veroorzaakt. Dengue wordt overgedragen door muggen van het geslacht Aedes, voornamelijk door de A. aegypti (denguemug). Een prik van dat beestje kan leiden tot levensbedreigend hoge koortsaanvallen en bloedingen. Een vaccin is niet voorhanden.Het rapport verschijnt kort na de waarschuwing van de Verenigde Naties in december 2014 dat met name dengue een serieuze bedreiging vormt voor grote delen van Europa en de berggebieden in Latijns-Amerika.Zowel het VN-rapport als de recente studie zeggen dat de winters in deze streken eigenlijk te koud zijn om larven en eitjes van de denguemug te doen overleven, maar de stijging van de globale temperatuur kan ervoor zorgen dat dit verandert.De Engelse experten stellen dat bij een stijging van de temperatuur met twee graden Celsius de geografische verspreiding van de denguemug met 30 procent kan toenemen tegen 2030.Onderzoeker Steve Leach benadrukt wel dat de klimaatverandering slechts één factor is die voor een bredere verspreiding van dengue kan zorgen. Andere factoren zijn socio-economische ontwikkeling, migratie, verstedelijking en de verandering in de manier waarop we land gebruiken.De deskundigen onderzochten onder meer zeehavens, vlieghavens en ook tankstations langs de snelweg op tekenen van geïnfecteerde muggen. Met name ingevoerde autobanden bleken een ideale voedingsbodem voor de muggen. De sporen vullen zich met bladafval en regenwater, de ideale omstandigheden voor de muggenlarven om er te overleven.De studie is na te lezen in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet Infectious Deseases. (IPS)