Opioïde pijnstillers zijn in de Verenigde Staten de tweede meest gebruikte drug na marihuana. Tot deze groep behoren morfine, codeïne en synthetische afgeleiden zoals methadon, fentanyl, hydromorfon, oxycodon, pethidine en tramadol.
...