Voor meisjes die in 2017 geboren werden, ligt de levensverwachting op 83,7 jaar, voor mannen op 79 jaar. Voor de hele bevolking is dat 81,4 jaar. Dat blijkt woensdag uit cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau. In vergelijking met 2016 wordt er een stijging met 0,1 jaar, voor beide geslachten samen, opgetekend.

Wordt er naar mannen en vrouwen apart gekeken, dan valt op dat de kloof in levensverwachting kleiner wordt. Voor mannen zijn er in 2017 79 dagen (0,22 jaar) bijgekomen, bij vrouwen werd een lichte terugval opgetekend: - 8 dagen, of -0,02 jaar. De kloof tussen mannen en vrouwen bedraagt wel nog altijd 4,7 jaar.

In Vlaanderen (82,2 jaar) ligt de levensverwachting bij de geboorte hoger dan in Brussel (81,2 jaar) en in Wallonië (79,8 jaar). In Wallonië is de stijging wel het grootst, met 82 dagen of 0,22 jaar. Het verschil tussen Vlaanderen en Wallonië is daardoor afgenomen: van 2,6 jaar in 2016 naar 2,4 jaar vorig jaar.

Voor meisjes die in 2017 geboren werden, ligt de levensverwachting op 83,7 jaar, voor mannen op 79 jaar. Voor de hele bevolking is dat 81,4 jaar. Dat blijkt woensdag uit cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau. In vergelijking met 2016 wordt er een stijging met 0,1 jaar, voor beide geslachten samen, opgetekend.Wordt er naar mannen en vrouwen apart gekeken, dan valt op dat de kloof in levensverwachting kleiner wordt. Voor mannen zijn er in 2017 79 dagen (0,22 jaar) bijgekomen, bij vrouwen werd een lichte terugval opgetekend: - 8 dagen, of -0,02 jaar. De kloof tussen mannen en vrouwen bedraagt wel nog altijd 4,7 jaar. In Vlaanderen (82,2 jaar) ligt de levensverwachting bij de geboorte hoger dan in Brussel (81,2 jaar) en in Wallonië (79,8 jaar). In Wallonië is de stijging wel het grootst, met 82 dagen of 0,22 jaar. Het verschil tussen Vlaanderen en Wallonië is daardoor afgenomen: van 2,6 jaar in 2016 naar 2,4 jaar vorig jaar.