Wie een kind heeft met leer- of gedragsproblemen, heeft het misschien al opgemerkt: de hulpverlening is vooral een vrouwenzaak. Neem, om één frappant bijvoorbeeld te noemen, het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS) in Leuven. Het COS-team bestaat vandaag uit 23 kinderartsen, orthopedagogen, psychologen, logopedisten en kinesisten. Alle 23 zijn ze vrouw. Het is, met andere woorden, een all female panel.
...