Zij hebben een verband aangetoond tussen gebruik van sociale media en risicovol gedrag als het gaat om het nemen van besluiten. 'Ongeveer een derde van de wereldbevolking gebruikt sociale media. Sommigen doen dat excessief', zegt Dar Meshi, hoofdauteur van de studie. 'Hopelijk leiden onze bevindingen ertoe dat dit gedrag serieuzer wordt genomen.'

Mensen die verslaafd zijn aan drugs zijn vaak niet in staat evenwichtige besluiten te nemen. Ze leren soms ook niet van hun fouten en creëren daardoor steeds negatievere situaties, zegt Meshi. 'Tot nu toe heeft niemand onderzocht of dergelijk gedrag ook gerelateerd kan worden aan excessief gebruik van sociale media.'

De onderzoekers keken bij 71 deelnemers naar hun psychologische afhankelijkheid van Facebook, op een niveau dat vergelijkbaar is met verslaving. Ze moesten onder meer aangeven hoe ze zich voelden als ze geen gebruik konden maken van Facebook, wat pogingen om ermee te stoppen met hen deed en welke invloed het platform had op hun werk of studie.

Vervolgens deden ze de Iowa Gambling Task, een oefening die psychologen gebruiken om besluitvormingsvaardigheden te meten. Meshi en zijn collega's ontdekten dat die de taak slechter uitvoerden naarmate ze excessiever gebruik maakten van sociale media.

De uitkomsten kwamen overeen met die van problematische drugsgebruikers. 'Nu zoveel mensen in de wereld sociale media gebruiken, is het van belang om te weten hoe ze dat doen', zegt Meshi. 'Ik geloof dat sociale media een verrijking kunnen zijn voor mensen, maar er is ook een donkere kant, namelijk als mensen er niet meer van los kunnen komen. Deze drang moeten we beter leren begrijpen, zodat we kunnen bepalen wanneer excessief gebruik van sociale media als verslaving beschouwd kan worden.'

De uitkomsten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het Journal of Behavior Addictions.

Zij hebben een verband aangetoond tussen gebruik van sociale media en risicovol gedrag als het gaat om het nemen van besluiten. 'Ongeveer een derde van de wereldbevolking gebruikt sociale media. Sommigen doen dat excessief', zegt Dar Meshi, hoofdauteur van de studie. 'Hopelijk leiden onze bevindingen ertoe dat dit gedrag serieuzer wordt genomen.'Mensen die verslaafd zijn aan drugs zijn vaak niet in staat evenwichtige besluiten te nemen. Ze leren soms ook niet van hun fouten en creëren daardoor steeds negatievere situaties, zegt Meshi. 'Tot nu toe heeft niemand onderzocht of dergelijk gedrag ook gerelateerd kan worden aan excessief gebruik van sociale media.'De onderzoekers keken bij 71 deelnemers naar hun psychologische afhankelijkheid van Facebook, op een niveau dat vergelijkbaar is met verslaving. Ze moesten onder meer aangeven hoe ze zich voelden als ze geen gebruik konden maken van Facebook, wat pogingen om ermee te stoppen met hen deed en welke invloed het platform had op hun werk of studie. Vervolgens deden ze de Iowa Gambling Task, een oefening die psychologen gebruiken om besluitvormingsvaardigheden te meten. Meshi en zijn collega's ontdekten dat die de taak slechter uitvoerden naarmate ze excessiever gebruik maakten van sociale media.De uitkomsten kwamen overeen met die van problematische drugsgebruikers. 'Nu zoveel mensen in de wereld sociale media gebruiken, is het van belang om te weten hoe ze dat doen', zegt Meshi. 'Ik geloof dat sociale media een verrijking kunnen zijn voor mensen, maar er is ook een donkere kant, namelijk als mensen er niet meer van los kunnen komen. Deze drang moeten we beter leren begrijpen, zodat we kunnen bepalen wanneer excessief gebruik van sociale media als verslaving beschouwd kan worden.'De uitkomsten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het Journal of Behavior Addictions.