Negen op de 10 jongeren gebruiken het internet voor sociale media. Een groot deel van hen zit dagelijks op Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat of YouTube, soms tegelijk. Parallel met de groeiende populariteit van sociale media sinds het midden van de jaren 2000 nam ook het aantal jongeren met mentale problemen toe.
...