Enquête: staan uw medische gegevens ook online?

© getty
Marleen Finoulst
Marleen Finoulst Ondervoorzitter van SKEPP.

De digitalisering van de gezondheidszorg staat niet stil. Vandaag kan u een deel van uw medische gegevens online inkijken, waaronder uw voorschriften, medische verslagen en bevolkingsonderzoeken. De overheid organiseert een bevraging om noden en bedenkingen in kaart te brengen. Ventileer uw bevindingen op de eHealtMonitor 2019.

Internet en ICT worden volop ingezet om de gezondheidszorg te ondersteunen en/of te verbeteren. Dit noemt men eGezondheid. Het eerste actieplan eGezondheid 2013-2018 zag het levenslicht in het najaar van 2012, opgesteld tijdens een breed overleg tussen onder anderen patiëntenverenigingen, zorgverleners, ziekenfondsen, de IT-industrie en overheden (federaal, gewestelijk en communautair).

Begin dit jaar werd het actieplan 2019-2021 voorgesteld en goedgekeurd. In 2018 ging het portaal MijnGezondheid.be online, waar u, na registratie, toegang hebt tot uw medisch dossier en allerlei persoonlijke gegevens, zowel medische als administratieve, over uw gezondheid.

Om beter te kunnen inspelen op de noden en bedenkingen van gebruikers, zowel burgers als zorgverleners, lanceert de overheid de enquête eHealthMonitor 2019. Doel is peilen naar de praktijkervaringen van zorgverleners, patiënten en burgers bij hun gebruik van digitale toepassingen in de zorg.

Deze digitale toepassingen zijn vandaag onmisbaar. Ze vormen een sleutel om de administratie te vereenvoudigen, ze ondersteunen zorgverleners in hun zorgtaken, ze helpen de organisatie en de kwaliteit van zorg te verbeteren, ze bieden zorgverleners en patiënten meer mogelijkheden om met elkaar te communiceren én ze plaatsen patiënten mee(r) aan het roer van hun gezondheid.

Wat kan en moet beter volgens u? Laat het weten door de enquête eHealthMonitor in te vullen.

Partner Content