Een reeks (betaalde) facturen van de tandheelkundige dienst van het UZ Leuven en een brief waarin een afspraak voor een sportmedische test bevestigd wordt, is alles wat ik terugvind als ik me anderhalve maand na de lancering aanmeld op Mijngezondheid.België.be, het nieuwe federale online portaal voor persoonlijke medische gegevens. Geen enkel verslag, geen bloeduitslagen, geen toegang tot de samenvatting van mijn medisch dossier bij de huisarts, zoals het zo veelbelovend klonk begin mei. Etienne Maeriën, e-healthadviseur bij het kabinet van minister van Volksgezondheid Maggie De Block, is zich daar ten volle van bewust: 'De Personal Health Viewer (PHV) is een portaal, een huis met vele deuren, dat de weg wijst naar de medische gegevens die beschikbaar zijn op diverse andere digitale portalen voor de burger. Zo lang de andere portalen niet helemaal klaar zijn met de integratie, valt er inderdaad niet veel te lezen.'
...

Een reeks (betaalde) facturen van de tandheelkundige dienst van het UZ Leuven en een brief waarin een afspraak voor een sportmedische test bevestigd wordt, is alles wat ik terugvind als ik me anderhalve maand na de lancering aanmeld op Mijngezondheid.België.be, het nieuwe federale online portaal voor persoonlijke medische gegevens. Geen enkel verslag, geen bloeduitslagen, geen toegang tot de samenvatting van mijn medisch dossier bij de huisarts, zoals het zo veelbelovend klonk begin mei. Etienne Maeriën, e-healthadviseur bij het kabinet van minister van Volksgezondheid Maggie De Block, is zich daar ten volle van bewust: 'De Personal Health Viewer (PHV) is een portaal, een huis met vele deuren, dat de weg wijst naar de medische gegevens die beschikbaar zijn op diverse andere digitale portalen voor de burger. Zo lang de andere portalen niet helemaal klaar zijn met de integratie, valt er inderdaad niet veel te lezen.' Of het federale portaal dan niet te vroeg gelanceerd werd, vraag ik hem. Het kwart miljoen bezoekers dat zich in de eerste weken al had aangemeld, moet ondertussen toch ontgoocheld zijn? 'Mensen die vandaag al gegevens digitaal kunnen inkijken, willen we die kans nu al geven', reageert Mariën. 'Sommigen hebben bijvoorbeeld wel al toegang tot de digitale samenvatting van hun medisch dossier bij de huisarts, de zogenaamde sumehr ( summarized electronic health record). Heel wat Waalse burgers konden dit al inkijken via masante.be, anderen hebben zicht op hun ziekenhuisverslagen.' De PHV slaat zelf geen gegevens op maar wijst de weg naar andere websites die dat wel doen. Er bestaan namelijk heel wat digitale platformen waarop uw medische gegevens worden bijgehouden, maar te weinig mensen zijn daarvan op de hoogte. Voor de uitwisseling van patiëntinformatie uit de ziekenhuizen alleen al, zijn er in België vier regionale ziekenhuisnetwerken of hubs, waar niet alleen zorgverleners, maar ook patiënten toegang toe hebben. Er zijn twee hubs in Vlaanderen (CoZo en VZN), één in Brussel en één in Wallonië. 'Neem nu het collectief zorgplatform CoZo, een digitaal samenwerkingsplatform van tientallen aangesloten ziekenhuizen en psychiatrische instellingen uit Oost- en West-Vlaanderen en Antwerpen. Voor de lancering van PHV meldden zich hier ongeveer 5000 patiënten per maand aan, na de lancering meer dan 15.000 per maand', vertelt Maeriën. Vlaanderen heeft Vitalink, een systeem waarop huisartsen, apothekers en thuisverpleegkundigen gegevens kunnen delen, en waarop patiënten hun sumehr, vaccinatiestatus en medicatieschema kunnen raadplegen. Medische informatie mag alleen gedeeld worden tussen zorgverleners wanneer patiënten daar expliciet hun toestemming toe verlenen. Je huisarts mag van jouw dossier enkel een digitale samenvatting (sumehr) maken als hij of zij je vaste huisarts is én als je hebt ingestemd met het elektronisch delen van je gegevens (meer informatie op www.patientconsent.be). 'Het is allemaal nog te ingewikkeld op dit moment', bevestigt Etienne Maeriën. 'Om vlot inzage te krijgen in je persoonlijke gegevens heb je één simpele toegang nodig, één adres dat de weg wijst naar al je gegevens en één log-in (met je eID of itsme) voor alle subportalen: dat wordt de Personal Health Viewer.' Dit beloftevolle instrument voor burgers en patiënten wordt lang niet door iedereen op gejuich onthaald. Sommigen artsen ervaren het als een bijkomende last naast de al overvolle agenda. Je hebt als arts een medisch softwarepakket nodig waarvan je de regelmatige updates tijdig installeert. Helaas zijn veel artsen en andere zorgverleners weinig vertrouwd met ICT en dat geldt evengoed voor de gebruikers van de PHV. Wat met de digibeten in onze samenleving? Maeriën: 'De PHV is ontwikkeld in overleg met patiëntvertegenwoordigers, waaronder het Vlaams Patiënten Platform (VPP) aan Vlaamse kant. Daarbij is nauw toegezien op de toegankelijkheid voor kwetsbare groepen.' Het VPP blijft het nieuwe portaal van nabij opvolgen, op de homepage van de vzw lees je een heldere uitleg daarover. Het kabinet van De Block neemt zich voor om per kwartaal te communiceren over Mijngezondheid.be, waarbij telkens nieuwe uitbreidingen onder de aandacht zullen worden gebracht. 'We hebben vier nieuwigheden klaarstaan', verklapt Maeriën. 'De mogelijkheid om toestemming te geven om je elektronische gegevens te delen wordt geïntegreerd in de PHV, je zult je elektronische medicatievoorschriften kunnen inzien, er komt een Duitstalige versie en we voorzien in betrouwbare patiëntinformatie voor iedereen onder de vorm van een rechtstreekse link met de Vlaamse evidence-based website Gezondheid-en-Wetenschap. Burgers en patiënten die online naar gezondheidsinformatie zoeken, krijgen zo toegang tot een bron waarvan ze zeker weten dat die betrouwbaar is, in tegenstelling tot veel dubieuze websites. De PHV zal de betrokkenheid van de patiënt in zijn zorg alleen maar vergroten, want daar gaat het tenslotte om.'