CM-studie: ‘Jongsten van de klas hebben meer kans op ADHD-diagnose’

© iStock

Kinderen die op het einde van het jaar geboren zijn, lopen meer kans om de diagnose ADHD te krijgen. Dat is de conclusie van een studie van de CM op basis van de terugbetalingscijfers waarover de mutualiteit beschikt.

‘Kinderen die tussen september en december geboren zijn hebben 50 procent meer kans om methylfenidaat, beter bekend onder de naam Rilatine of Equasym, voorgeschreven te krijgen dan klasgenootjes die tussen januari en maart geboren werden’, klinkt het.

Terugbetaling

De Belgische ziekteverzekering betaalt bij aandachtsstoornissen met of zonder hyperactiviteit en/of impulsiviteit Rilatine en Equasym terug voor kinderen tussen de 6 en 18.

Op basis van de eigen cijfers besluit CM dat die terugbetaling in 2016 gebeurde voor 32.260 kinderen en jongeren, of 2 procent van de betrokken leeftijdscategorie. ‘Dit percentage is vergelijkbaar met onze buurlanden’, zegt CM-voorzitter Luc Van Gorp. ‘In werkelijkheid wordt dit geneesmiddel echter veel meer gebruikt. Methylfenidaat wordt in ons land ook vaak zonder terugbetaling verkocht, omdat niet aan de voorwaarden voor terugbetaling voldaan wordt.’

Opvallendste vaststelling is dat de jongsten van de klas sneller methylfenidaat voorgeschreven krijgen. ‘De grens tussen ADHD en immaturiteit lijkt soms vaag te worden’, analyseert Van Gorp. ‘We zien een tendens naar medicalisering van natuurlijke processen, zoals de psychomotorische ontwikkeling.’

Prestatiedruk

CM waarschuwt voor het risico op een te snelle ADHD-diagnose en overmatig gebruik van methylfenidaat.

Van Gorp: ‘De cijfers roepen vragen op over de druk en de verwachtingen die iedereen vanaf de schooltijd opgelegd krijgt. De wedren om te presteren zorgt zelfs bij kinderen al voor veel stress. Dat los je niet op met pilletjes.’

Partner Content