46 organisaties pleiten voor totaalverbod op pesticide glyfosaat

© Getty Images

Een totaalverbod op glyfosaat, zo vragen 46 Belgische milieu-, landbouw-, gezondheidsorganisaties en alle ziekenfondsen in een open brief. Het gebruik van het pesticide is sinds 2018 verboden voor particulieren, maar die regel moet worden uitgebreid naar professionele gebruikers, klinkt het. “Wanneer er geen zekerheid is dat bepaalde stoffen veilig zijn voor de gezondheid en het milieu, moet het voorzorgsprincipe overheersen”, vinden de ondertekenaars.

Al jaren woedt discussie over de schadelijkheid van glyfosaat, vooral bekend als werkzame stof in het bestrijdingsmiddel Roundup. Dit jaar moeten de Europese lidstaten stemmen over de verlenging van de vergunning ervan. In 2017, toen ook een verlenging op tafel lag, stemde de toenmalige minister van Landbouw, Denis Ducarme (MR), voor uitfasering.

“Er zijn ernstige aanwijzingen voor de gezondheidsimpact van glyfosaat. Personen die langdurig worden blootgesteld aan hogere doses pesticiden, zoals landbouwers, lopen volgens een groeiend aantal studies bijvoorbeeld gemiddeld meer risico op de ziekte van Parkinson”, waarschuwt Annick Hirschböck, coördinator van de Vlaamse Parkinsonliga.

Daarnaast is glyfosaat ook schadelijk voor de biodiversiteit. “De toxicologische effecten voor bijen en andere bestuivers zijn het meest bekend, maar ook tal van andere dieren, zoals verschillende vis- en vogelsoorten, lijden eronder”, stelt Heleen De Smet, beleidsmedewerker landbouw bij Bond Beter Leefmilieu.

De ondertekenaars, waaronder Greenpeace, Kom op tegen Kanker en Grootouders voor het klimaat, roepen beleidsmakers daarom op om tegen een verlenging van de vergunning te stemmen, en ook om meer ondersteuning te geven richting een landbouwsysteem met minder pesticiden.

Partner Content