In de uitgave van juli 2018 staat een interessant artikel over de lotgevallen van prinses Marianne als royal outcast. Haar huwelijk met Alb...

In de uitgave van juli 2018 staat een interessant artikel over de lotgevallen van prinses Marianne als royal outcast. Haar huwelijk met Albrecht van Pruisen is een van de vele verbintenissen tussen de Oranje-Nassaus en de Hohenzollern. Friedrich Wilhelm IV wordt genoemd als schoonvader van Marianne. Dat is natuurlijk onjuist. Friedrich Wilhelm was één van haar zwagers. Zo ook de latere keizer Wilhelm I. Als 'Chef van het Huis' had Friedrich Wilhelm wel grote macht over zijn familieleden. Lees in dit verband maar eens de klaagzangen van prinses Victoria (die trouwde met Frederik III, de zoon van Wilhelm I) aan haar moeder, koningin Victoria. Maar zoals gezegd, een heel interessant artikel.