De intro van de Piraten-editie was er eentje van dik-hout-zaagt-men-planken: verstotenen, plunderaars, goudjagers...

De intro van de Piraten-editie was er eentje van dik-hout-zaagt-men-planken: verstotenen, plunderaars, goudjagers, gespuis. Gelukkig kwam in de artikelen de nuance. Met name de bijdragen over de watergeuzen en de Duinkerkers spraken mij aan, ook omdat dit onze eigen contreien betreft. En verderop werd duidelijk gemaakt dat er soms geen verschil was te zien tussen de zeerovers in Turkse dienst en die in Franse, Staatse of Engelse. In dit verband had ik een stukje over de brute overval door de Franse staat op het Greenpeaceschip Rainbow Warrior gepast gevonden.