De liefde voor devrouwen heetmij tot aan derand van dewaanzin gedreven,' schrijftCasanova, 'maarik heb mijn vrijheid altijd bovenalles gesteld. Als ik gevaar liep die vrijheid te verliezen, wist ik steeds, zij het soms ternauwernood, te ontsnappen.' Vrijheid en avontuur, daar leefde Casanova voor, vooral in zijn jeugd. Zijn vriend Charles de Ligne weet later Casanova's dilemma in een bonmot te vangen: hij had een afkeer van ah ankelijkheid, zelfs van de afhankelijkheid van de onafhankelijkheid.
...