Er is eind 17de eeuw in Europa flink wat moed voor nodig om het bestaan van een duivel die ingrijpt in de wereld te ontkennen. De Nederlandse theoloog Balthasar Bekker laat zich daardoor niet afschrikken. In de jaren 1691-1693 schrijft hij aan zijn driedelige werk De betoverde weereld (zie blz. 34-35). Daarin stelt hij zich ondermeer tot taak om aan te tonen dat een gemeenschap van mens en duivel, laat staan een pact tussen beiden een volstrekte onmogelijkheid is.
...