Veel romantiserende aandacht werd recent op televisie en in (begeleidende) historische publicaties besteed aan de amoureuze en gezondheidsperikelen van koning Lodewijk XIV. Seks en gezondheidskwaaltjes verkopen nu eenmaal goed. Maar het ontspanningsleven van de Zonnekoning en de Franse (hogere) aristocratie verbleekt bij het strak economisch en politiek beleid dat door de vorst en zijn ministers werd uitgetekend. Het godsdienstig geïnspireerd autocratisch centralisme zette de lijn uit voor een staatsstructuur waar het huidige Frankrijk nog steeds op geënt is.
...