Op zoek naar Doggerland

Amsterdam, De Bezige Bij 2019
...

Amsterdam, De Bezige Bij 2019350 blz., ? 29,99 ISBN 978 94 031 4970 7Hoe maak je een historisch essay over een land in Europa dat onder enkele tientallen meters water ligt en waar bitter weinig archeologische sporen van verzameld werden? De Doggerbank is voor iedereen die al eens een kaart van Europa heeft bekeken een naam in de Noordzee. Dat land lag tot 7.000 jaar geleden nog boven water en was bewoond door nomaden. De laatste jaren, dankzij de ruimere aandacht voor de huidige klimaatveranderingen, is de interesse in dat oude stuk Europa opgeflakkerd (zie G-Geschiedenis, 2015-8, blz. 15). Blackburn beschrijft op een poëtische manier haar zoektocht naar hoe het landschap, de dieren en de mens op Doggerland er kunnen uitgezien hebben. Sinds Engelse en Nederlandse vissers boven de Doggerbank met trawlers en sleepnetten begonnen te vissen, kwamen er rare bijvangsten mee naar boven. Het meeste werd gewoon terug in zee gekieperd. Sommige zaken geraakten door de interesse van een minder bijgelovige of nieuwsgierige visser mee aan wal. In Engeland werd in 1931 een harpoen uit de steentijd aan land gebracht. In Nederland waren vooral de vissers van Urk zeer bedrijvig boven de Doggerbank. Beenderen van mammoeten en andere dieren uit de Steentijd werden soms meegebracht, verzameld en verkocht. Met informatie over hoe de eskimo's leefden tot in het Interbellum, het huidige landschap aan de Noordzeekust in Nederland en Engeland en vergelijkbare archeologische vondsten (inclusief veenlijken) probeert de auteur een beeld te schetsen van een verloren wereld. Als onderzoekslogboek geeft het duidelijk het dilemma aan van elke onderzoeker die zonder geschreven of bouwkundige sporen een verloren wereld tot leven wil wekken. Aangename lectuur voor op de ferry naar Engeland.