Na twee jaar hangt de Dulle Griet, het wereldbefaamde schilderij van Pieter Bruegel (ca. 1525/1530-1569), opnieuw in het Museum Mayer van den Bergh, genoemd naar de gelijknamige, 19deeeuwse kunstverzamelaar. Die kocht het voor 448 Belgische frank, omgerekend in huidige e...

Na twee jaar hangt de Dulle Griet, het wereldbefaamde schilderij van Pieter Bruegel (ca. 1525/1530-1569), opnieuw in het Museum Mayer van den Bergh, genoemd naar de gelijknamige, 19deeeuwse kunstverzamelaar. Die kocht het voor 448 Belgische frank, omgerekend in huidige euro's een bedrag van ? 2.674. Een grondige restauratie door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) heeft nieuwe inzichten aan het licht gebracht. Zo staat vast dat het doek niet uit 1561 maar uit 1563 dateert, het jaar waarin de schilder van Antwerpen naar Brussel verhuisde, en dat hij in de titel het woord 'dul' niet heeft aangebracht. Het kleurenpalet oogt weer fris, gevarieerder en krachtiger. Onbekende details zijn onder oude verflagen tevoorschijn gekomen. Blijft het mysterie van die centrale, veel te grote Griet in borstharnas, met zwaard, dolk en een pan. In al haar boosheid en vastberadenheid voert ze een groep plunderende en vechtende vrouwen aan, in een chaotisch landschap vol boschiaanse creaturen. De meest aanvaarde uitleg is dat Bruegel de spot dreef met de traditionele, hiërarchische verhoudingen tussen de seksen. In zijn oeuvre zijn er meerdere vrouwen die de broek dragen. De omgekeerde wereld was een thema dat in het theater vaak aan bod kwam en de Nederlanden, Frankrijk, Engeland en Schotland werden toentertijd bestuurd door vrouwen.