Cyrus Field was niet meteen overtuigd van nut en noodzaak. Wat moesten de kabeljauwvissers op dat onherbergzame eiland met een telegraafverbinding? Gisborne legde uit dat schepen die de Atlantische Oceaan overstaken in de haven van Saint John's, aan de oostkust van Newfoundland, een bericht naar New York konden seinen, drie à vier dagen voor het schip daar aankwam. Field werkte Gisborne de deur uit, maar ging vervolgens toch maar even zijn globe bestuderen. Toen viel hem op dat de afstand tussen Ierland en Newfoundland niet eens zo veel langer was dan de afstand tussen Newfoundland en New York. Als Newfoundland-New York profijtelijk kon zijn, waarom dan niet ook Ierland-Newfoundland? Als de afstand tussen Europa en Amerika van een paar weken gereduceerd kon worden tot enkele minuten: dat was iets om écht enthousiast over te worden.
...