Carel ter Linden
...

Carel ter LindenOver Adam en Eva, Kaïn en Abel, Noach, Abraham, Mozes, David, het Hooglied, Jona en JezusUitgeverij de Arbeiderspers, Amsterdam/Antwerpen 2018 222 blz., ? 21,50 ISBN 978 90 295 2508 4Bijbelse verhalen waren en zijn nog steeds van grote invloed op onze cultuur en dit geldt voor zowel mensen met een kerkelijke als mensen met een niet-kerkelijke achtergrond. Neem alleen al het verhaal van de tien geboden. Aan ieder kind wordt geleerd om niet te liegen, niet te stelen, niet te doden en respect te hebben voor anderen. Ook in veel andere verhalen gaat het over trouw, liefde en rechtvaardigheid, allemaal morele principes waarop onze wetten zijn gebaseerd. Carel ter Linden heeft in Bijbelse miniaturen gekozen voor verhalen die de meeste mensen wel zullen kennen en legt uit dat ze niet letterlijk genomen moeten worden maar draaien om de achterliggende boodschap. In het geloof waarmee velen van ons zijn opgevoed, in een God die wikt en weegt, die alles ziet en die beloont of straft, in zo'n God gelooft Ter Linden allang niet meer. Maar wel in een God als een soort geweten van de mensheid dat onze aandacht vraagt voor medemensen die onze hulp nodig hebben. Voor hem is de Bijbel derhalve een leerboek vol levenswijsheden voor de mens die zich afvraagt hoe hij zijn leven zinvol en verantwoordelijk dient in te richten. De Bijbelse verhalen die Ter Linden in dit goed leesbare boek bespreekt bevatten zoals gezegd dus verborgen morele aansporingen die door hem verduidelijkt en op een begrijpelijke wijze worden uitgelegd zonder dat van die verhalen iets verloren gaat. Bijbelse miniaturen is een boek dat behoudende gelovigen misschien wat minder zal aanspreken maar voor de meer kritisch ingestelde gelovigen of zij die iets meer van de Bijbel willen weten is het zeker een aanrader.