Gilbert van Schoonbeke (1519-1556) wordt dit jaar herdacht voor zijn bijdrage aan de ontwikkeling van Antwerpen. Het beleg in 1542 door Maarten van Rossem had aangetoond dat de militaire versterkingen rond de stad dringend gemoderniseerd dienden te worden. Ondernemer Van Schoonbeke kree...

Gilbert van Schoonbeke (1519-1556) wordt dit jaar herdacht voor zijn bijdrage aan de ontwikkeling van Antwerpen. Het beleg in 1542 door Maarten van Rossem had aangetoond dat de militaire versterkingen rond de stad dringend gemoderniseerd dienden te worden. Ondernemer Van Schoonbeke kreeg de opdracht om het aanslepend bouwproject in orde te maken. Om dat te kunnen betalen mocht hij in het noorden een nieuwe wijk verkavelen: de Nieuwstad. Zijn projectmanagement was zo doortastend dat ook andere straten en handelsstructuren werden gereorganiseerd. Om de enorme behoefte aan baksteen te kunnen lenigen werd de baksteennijverheid in de nabijgelegen Rupelstreek uitgebouwd. Hout werd via de Schelde aangevoerd uit de bossen van Buggenhout. Voor de bierbrouwerijen in de Nieuwstad werd turf uit Veenendaal (Utrecht) gehaald. Behalve brandstof was zuiver water voor de brouwers van levensbelang. Daarom werd een waterhuis opgericht. Deze pompinstallatie werd later bekend als het brouwers-huis omdat hier de brouwers hun gildevergaderingen en feesten organiseerden.Van Schoonbeke was het prototype van een moderne ondernemer die via geïntegreerde processen snel en winstgevend kon handelen. Hij doorkruiste daarbij de bestaande gilderegels, wat geregeld tot conflicten leidde. Zijn vijfhonderdste geboortejaar is reden genoeg voor een uitgebreid feest, met tentoonstellingen, muziek én bier. Meer info op www.antwerpen.be/vanschoonbeke