Franstaligen zetten alarmbelprocedure in gang

De Franstalige Kamerfracties hebben dat beslist nadat de Vlaamse fracties om de agendering van het wetsvoorstel ter splitsing van B-H-V hadden gevraagd. Het dossier verdwijnt daardoor in de koelkast.

De Franstalige Kamerfractieleiders hebben donderdag beslist de alarmbelprocedure in gang te zetten. Daardoor kunnen de Vlaamse partijen de wetsvoorstellen ter splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde tijdens de plenaire Kamerzitting niet op de agenda zetten.

MR, PS, CDH en Ecolo luidden de alarmbel onmiddellijk nadat er in de conferentie van de voorzitters in de Kamer donderdagmiddag opnieuw geen akkoord werd bereikt over de agenda en de Vlaamse fracties middels een motie om de agendering van de B-H-V-wetsvoorstellen vroegen.

De alarmbelprocedure werd dus nog voor de start van de plenaire vergadering van de Kamer geluid.

Het mechanisme laat toe dat een taalgroep een motie indient die is ondertekend door minstens drie vierde van haar leden en bepaalt dat een wet of wetsvoorstel ernstige schade toebrengt aan de betrekkingen tussen de gemeenschappen.

Parlementaire behandeling opgeschort

De procedure, die sinds 1985 nog maar éénmaal was gebruikt, schorst de parlementaire behandeling van de wetsvoorstellen op. Het dossier belandt daardoor op de regeringstafel.

De regering heeft dertig dagen de tijd om een advies te geven. Maar vermits ze ontslagnemend is, is het dossier B-H-V deze legislatuur van de baan.

Volgens MR-fractieleider Daniel Bacquelaine kan een plenaire behandeling van de B-H-V-wetsvoorstellen niet aanvaard worden.

HIj sprak van een provocatie en een agressie. ‘Dat één gemeenschap iets unilateraal wil opleggen, is voor ons onaanvaardbaar’.

Zijn voorzitter Didier Reynders noemde de alarmbel donderdagmorgen een institutionele atoombom. Dergelijke wapens worden volgens hem niet preventief gebruikt.

Muriel Gerkens van Ecolo zei dat de alarmbelprocedure voor de Franstaligen een kogelvrije vest is. Maar ze maakt het mogelijk voort te onderhandelen en de kalmte te doen terugkeren, aldus Gerkens.

Partner Content