Foutje van fiscus: geen permanente handicap, wel extra betalen

België heeft in vergelijking met rest van Europa hoog aandeel zieken en invaliden © belga

27.000 burgers kregen door een fout van de fiscus de voorbije drie jaar onterecht een belastingvermindering toegekend. Allemaal waren ze ooit een tijdje invalide, maar de belastingdienst beschouwde hen verkeerdelijk als ‘permanent’ invalide. En dat kost de betrokkenen nu een smak geld. Dat schrijft Het Nieuwsblad woensdag.

Bij tal van belastingkantoren stond de telefoon dinsdag roodgloeiend, nadat nogal wat belastingplichtigen een zogeheten ‘bericht van wijziging personenbelasting’ in de bus hadden gekregen. Ze kregen de vraag om enkele honderden tot soms duizenden euro’s terug te storten.

‘Personen met een handicap of invaliditeit hebben, in bepaalde gevallen, recht op een belastingvoordeel’, zegt Francis Adyns, woordvoerder van de FOD Financiën. ‘Een aantal personen met een tijdelijke handicap of invaliditeit zijn sinds 2017 ten onrechte beschouwd als personen met een permanente handicap of invaliditeit. Er werd hen dus ten onrechte een belastingvermindering toegekend voor de inkomstenjaren 2018, 2019 en 2020. Wie in dat geval verkeert, wordt per brief geïnformeerd en zal voor de aanslagjaren 2019, 2020 en 2021 een verbeterd aanslagbiljet ontvangen.’

Volgens de woordvoerder van de FOD Financiën gaat het om 46.000 mensen. ‘Voor een aantal onder hen heeft dit trouwens geen gevolgen’, zegt Adyns nog. ‘Deze week worden ongeveer 27.000 brieven verstuurd om voorgaande jaren recht te zetten. Wat het aanslagjaar 2021 betreft, zullen de aanpassingen geleidelijk worden doorgevoerd naarmate de dossiers van de betrokken belastingplichtigen worden behandeld. Onze processen zijn intussen aangepast om dit in de toekomst te vermijden en we verontschuldigen ons bij alle betrokkenen voor dit ongemak.’

Hoe die fout kon gebeuren? De gegevens gelinkt aan dat belastingvoordeel zijn vooraf ingevuld in Tax-on-web en in het voorstel van vereenvoudigde aangifte. De fiscus baseert zich daarvoor op informatie van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. ‘De fout is gebeurd bij de handmatige verwerking van deze informatie door de FOD Financiën, waarbij tijdelijke handicaps ten onrechte als permanent zijn geregistreerd. Dit proces is nu volledig geautomatiseerd, zodat een dergelijke fout niet meer kan voorkomen’, zegt Adyns.

Adyns heeft daar naar eigen zeggen alle begrip voor het ongenoegen. ‘De administratie kan echter een situatie waarvan zij weet dat deze onjuist is, niet onge­wijzigd laten’, klinkt het. ‘De FOD Finan­ciën moet de geldende ­wetgeving eerbiedigen en de gelijkheid van de burgers waarborgen. Sommige belastingplichtigen hebben namelijk hun vooraf ingevulde aangifte of hun voorstel van vereenvoudigde aangifte gecorrigeerd om de handicap die ten onrechte was opgenomen, te verwijderen, terwijl anderen dat niet hebben gedaan.’

Partner Content