Formatie of geen formatie: versoepeling abortuswet staat begin juli op agenda parlement

Vincent Van Quickenborne (Open VLD) © Isopix

De geplande versoepeling van de abortuswet zal wel degelijk toegevoegd worden aan de agenda van de plenaire zitting van de Kamer op 2 juli. Dat hebben verscheidene bronnen woensdag gemeld. Woensdagochtend had Open VLD nog aangegeven dat de partij wil temporiseren en het gevoelige dossier over de zomer wil tillen om zo de lopende regeringsgesprekken niet te bemoeilijken.

Het wetsvoorstel versoepelt de huidige abortuswet op een aantal vlakken. Zo breidt de tekst de periode waarin abortus is toegelaten uit van twaalf naar achttien weken na de bevruchting, wordt de verplichte bedenktijd teruggebracht van zes tot twee dagen en zou vrijwillige zwangerschapsbeëindiging volledig uit de strafwet worden gehaald. Een meerderheid van socialisten, liberalen, groenen, PVDA en DéFi steunt het wetsvoorstel, CD&V, N-VA en Vlaams Belang zijn tegen.

De indieners van het voorstel hadden aan Kamervoorzitter Patrick Dewael de vraag gestuurd om het voorstel te agenderen op de plenaire van donderdag 2 juli. Maar donderdag ging Open VLD plots op de rem staan, met name om de lopende regeringsvorming niet in het gedrang te brengen. ‘Ja, we gaan temporiseren’, zegt Open VLD-Kamerfractieleider Vincent Van Quickenborne in Het Nieuwsblad. ‘We gaan de formatie, die nu al aartsmoeilijk is, niet nog eens moeilijker maken’, geeft hij toe.

De voorzitters van MR, Open VLD en CD&V voeren gesprekken voor de vorming van een nieuwe regering. En CD&V heeft zich altijd verzet tegen de voorgestelde versoepeling. Voor voorzitter Joachim Coens was het dossier een regeringskwestie.

Op de conferentie van de voorzitters van de Kamer is nu toch beslist om het voorstel in te schrijven op de agenda van donderdag 2 juli. Echt veel discussie is er daarover niet geweest, zeggen verschillende bronnen.

Partner Content