Jan Nolf

‘Flitstolerantie nul… maar wat is nul?’

Jan Nolf Erevrederechter en justitiewatcher

Justitiewatcher Jan Nolf over de politie die voortaan overal even streng wil flitsen. ‘Het valt te vrezen dat zo’n ‘elektronische valbijl’ vooral naarstige veelrijders zal treffen in plaats van luxewegpiraten.’

Minister Koen Geens heeft met de procureurs-generaal afgesproken dat snelheidsovertredingen nu over heel België op dezelfde manier vastgesteld zouden worden: die belofte deed de minister al midden maart. Toen bleek dat 6 op de 10 politiezones nog steeds toleranter flitsen dan verplicht: tot soms 81 km/uur voor een maximum van 70 km/uur.

Dat is een oud zeer: gegevens anno 2009 uit de Limburgse politiezones toonden zelfs aan dat hoe meer flitspalen in sommige zones stonden, hoe groter de tolerantiegrens was: tussen de 7 en 17 km/uur. Dat is al te gek: het lijkt wel op verspilling van investeringen voor flitspalen. Maar vooral staat het haaks op het beleid voor verkeersveiligheid.

Vorige maand beloofde de justitieminister overleg met het College van procureurs-generaal om meer uniformiteit te bekomen. Volgens Het Laatste Nieuws zou dat nu een ‘nultolerantie’ betekenen

Nultolerantie: lijkt #heerlijkhelder, maar is het dat wel?

Ook het door ons Grondwettelijk Hof vaak ingeroepen ‘legaliteitsbeginsel’ houdt in dat strafwetgeving klaar moet definiëren wat verboden is.

Vooreerst wordt de term ‘nultolerantie’ in de criminologie uitsluitend gehanteerd als een tijdelijke maatregel, zoals bij een noodtoestand of tijdens een campagne in functie van een veiligheidsthema. Overigens geldt ook ‘nultolerantie’ als de politie een stiptheidsstaking houdt. Daarenboven is er inzake snelheidsoverschrijdingen de cijfermatige vraag: wat is de ‘nulwaarde’ nu écht ?

0 = 6?

Dat College van procureurs-generaal moet instaan voor de richtlijnen inzake vervolging en stuurde de parketten op 28 mei 2013 nog een ‘Omzendbrief‘ over die marge waarbinnen geen boete voor te snel rijden volgt. Die marge blijkt cijfermatig niet nul maar zes (minimum 6 km/uur bij snelheiden onder de 100 km/uur). Logisch, want ‘nul’ biedt nu eenmaal per definitie… geen marge.

Zowel technisch als juridisch is ‘nul’ dus gelijk aan… zes. Een nieuwe omzendbrief is ondertussen nog niet op de website van het College van procureurs-generaal verschenen.

We mogen er dus van (voorlopig) uit gaan dat die ’technische marge’ van 6 km/uur van toepassing blijft en dat enkel de ‘opportuniteitsmarge’ daarboven verdwijnt. Het is overigens maar de vraag hoe lang de parketten die ‘nultolerantie’ zullen volhouden zonder nieuwe centen van de justitieminister voor hun nieuw beleid.

Het valt te vrezen dat zo’n ‘elektronische valbijl’ vooral naarstige veelrijders zal treffen in plaats van luxewegpiraten.

En zullen die boetes dan ook overal dezelfde zijn?

‘Onfeilbaar’

Tot dusver waren de plaatselijke parketten immers zelf vaak vragende partij zijn voor een grotere tolerantie: een kwestie van werklastregeling (weliswaar in strijd met de eigen omzendbrief dus). In 2006 besliste een Gentse rechter al eens dat een ‘foutmarge’ bij snelheidsovertredingen niet eens nodig zou zijn.

'Flitstolerantie nul... maar wat is nul?'
© BELGA

Vrederechter Freddy Evers bestreed toen die ‘bovennatuurlijke allures van onfeilbaarheid’ met een striemende opinie in De Juristenkrant.Hij wees er op dat in een Koninklijk Besluit van 11 oktober 1997 vermeld is wat de maximale afwijking mag zijn opdat een toestel aanvaard en geijkt kan worden. Dat betekent op zich al een erkenning van een tolerantie.

Daarenboven is er zelfs voor de meest voorzichtige voor de bestuurder de (onbekende) foutenmarge van de eigen kilometerteller in de auto zelf.

Volgens Evers is er echter nog een veel meer essentieel bezwaar: de ‘omgeving’ waarin de autobestuurder rondrijdt: ‘Door het alsmaar drukkere verkeer en mede door de wildgroei aan verkeersborden, moet wie een auto bestuurt ogen voor en achter hebben om heelhuids ter bestemming te komen. Voortdurend angstvallig de kilometerteller in de gaten houden is eigenlijk even risicovol als de gsm gebruiken in de wagen’.

Ook vandaag is te vrezen dat zo’n ‘elektronische valbijl’ vooral naarstige veelrijders zal treffen in plaats van luxewegpiraten. De combinatie daarvan met een rijbewijs met punten riskeert op die manier bij veel voorzichtige bestuurders tot een groter onrechtvaardigheidsgevoel te leiden.

De veiligheid op de weg is dus een betere jacht waard dan die op nieuwe fiscale inkomsten.

Partner Content