Jan Cornillie (SP.A)

Fiscale dumping: ‘Strijd gaat niet tussen kleine en grote lidstaten, maar tussen Europese burgers en fiscale valsspelers’

Jan Cornillie (SP.A) Voormalig directeur van de studiedienst van SP.A en kandidaat voor de partij in 2019

‘Oneerlijke concurrentie tussen staten worden het best aangepakt met Europese regels, of het nu over sociale, fiscale of ecologische dumping gaat’, naar aanleiding van een pleidooi van Sander Loones (N-VA) tegen de Europese basis voor de vennootschapsbelasting.

Sander Loones (N-VA) pleitte in De Standaard vorige week tegen het Europese plan voor een ‘gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting’ (CCCTB), een Europese basis voor de vennootschapsbelasting. België dreigt anders zijn ‘fiscale onafhankelijkheid’ te verliezen door ‘de intimidatie van de Commissie en de grote lidstaten’. Dat klinkt dapper maar het is demagogie. Een gemeenschappelijke Europese vennootschapsbelasting moet immers een einde stellen aan één van de meeste kwalijke evoluties van deze tijd. Met name dat multinationals en grote ondernemingen steeds minder bijdragen en de fiscale druk altijd weer op gezinnen en KMO’s komt te liggen. Loones vergist zich: de strijd is niet tussen kleine en grote lidstaten maar tussen Europese burgers en fiscale valsspelers.

Fiscale dumping: ‘Strijd gaat niet tussen kleine en grote lidstaten, maar tussen Europese burgers en fiscale valsspelers’

75% van de Europeanen wil dat de EU de strijd tegen belastingontduiking opvoert en bedrijven een correcte bijdrage betalen. Maar de internationale trend gaat omgekeerde richting: minder belastingen voor bedrijven en meer voor gezinnen. Vorige week nog documenteerde de Financial Times nog dat multinationals nu bijna 10% minder betalen dan 10 jaar geleden. Vandaag zijn hun winsten zelfs opnieuw op pre-crisis niveau, maar hun belastingen? Die volgen niet. En dat is nog zonder het effect van het nieuwe rondje belastingverlagingen voor vennootschappen, waar ook ons land aan meedoet. Dat is puur het resultaat van lobbywerk.

Nu de belastbare winst steeds transparanter wordt, voeren ze de druk voor tariefverlagingen op. De ruk naar rechts in Europa mag dan al ingegeven zijn door de bezorgdheid over migratie, de winnaars vandaag zijn vooral de multinationals (zie eerdere opinie). Alleen Europa kan die trend stoppen en multinationals dwingen volgens democratische regels te laten werken.

Loones vindt kleine landen echter de ‘natuurlijke tegenstanders’ van harmonisatie. In de feiten verdedigt hij daarmee gewoon fiscale niches waarmee grote bedrijven kunstmatig de belasting op hun winsten elders in de EU ontlopen. Kleine landen zijn beter in die niches omdat er altijd wel een soort bedrijven is waarvan er weinig in eigen land en veel in het buitenland zijn. Maar het is niet omdat belastingparadijzen economisch te verklaren zijn, dat ze politiek te rechtvaardigen zijn. Loones’ pleidooi voor fiscale onafhankelijkheid is in die zin niets meer dan een knieval: een oproep tot zelfgekozen onmacht tegenover multinationals. Het is ook die politieke onmacht waar populisten hun succes op bouwen.

Kleine landen zouden consequent de verdedigers van gezamenlijke regels tegen grote valsspelers moeten zijn, of het nu staten of bedrijven zijn. Neem de bankenunie: zonder Europese regels kan geen enkel klein land nog een grote bank hebben. Een klein land kan zoveel spaargeld nooit waarborgen, dat is gebleken in de crisis. Daarom hebben we een bankenunie nodig mét een gezamenlijk depositofonds, zodat het er niet toe doet waar de hoofdzetel van de bank staat als die in de problemen komt. Veel steun van de nationalisten voor zo’n solidariteit heb ik nog niet gehoord.

Of neem de BTW: De N-VA wil wel de BTW verder harmoniseren, maar niet de vennootschapsbelasting. Dan weet je het wel. BTW wordt alleen door gezinnen betaald met als enig risico dat ze over de grens gaan kopen. Multinationals laten die winst voorbij 28 grenzen naar het minst belastende land stromen en moeten daar vrij spel voor krijgen als het van N-VA afhangt. De N-VA loopt mee met ons voorop in de strijd tegen sociale dumping. En dat is positief. Vreemd dan dat ze het geweer van schouder verandert als het over fiscale dumping gaat.

Oneerlijke concurrentie tussen staten worden het best aangepakt met Europese regels, of het nu over sociale, fiscale of ecologische dumping gaat. De kleine landen moeten daarom niet hopen, maar gewoon eisen dat die regels ook door grote landen worden gerespecteerd. Want een belastingwedloop tussen kleine en grote landen, daar winnen uiteindelijk alleen grote en machtige bedrijven bij.

Partner Content