Experts leveren advies af aan Vlaamse regering: ‘We mogen niet zomaar terug naar pre-coronatijdperk’

Koen Debackere (KUL) en Jan Jambon (N-VA) op 14 juli 2020. © Belga

Elk kind een laptop en toegang tot het internet, het organiseren van herfst- en winterscholen, een leer- en loopbaankrediet voor iedereen, woonzorgcentra omvormen tot kleinschaliger woonzorghuizen en de oprichting van een wetenschappelijke raad voor regeringsbeleid (WRR) naar Nederlands model. Het zijn maar enkele van de vele aanbevelingen die de twee relancecomités -een economisch en maatschappelijk- dinsdag hebben voorgesteld aan de Vlaamse regering.

Hun rapporten moeten helpen om het relancebeleid in Vlaanderen na de coronapandemie vorm te geven.

‘Er moeten dingen veranderen. We mogen niet zomaar terug naar het pre-coronatijdperk’, verklaarde professor Koen Debackere, voorzitter van het economisch adviescomité. Hij wees erop dat zijn rapport slechts een aanzet betekent, geen eindpunt. ‘De Vlaamse regering moet ermee aan de slag, met als doel een welvarender, weerbaarder en wervender Vlaanderen’.

MATHS

Zijn collega professor Lieven Annemans, voorzitter van het maatschappelijk adviescomité, legde de nadruk op levenskwaliteit voor de huidige en toekomstige generaties, ‘want meer welzijn leidt ook tot meer welvaart’. Annemans meent dat bij een tweede golf een nieuwe lockdown best vermeden kan worden. ‘We denken dat het mogelijk is om de maatschappelijke diensten open te houden. Als we het MATHS-principe hanteren, een combinatie van Maskers, Afstand respecteren, Testen en tracen, Handhygiëne en Sociale verantwoordelijkheid.’

Vlaams minister-president Jan Jambon beloofde de onderzoekers dinsdag dat hun rapporten een grote impact zullen hebben op het beleid van de volgende jaren. Een aantal aanbevelingen staan al in het regeerakkoord, maar volgens professor Debackere is dat slechts ‘het minimum’ en moet Vlaanderen meer ambitie tonen. Opmerkelijk: hij pleitte daarbij ook voor een begroting in evenwicht om de coronaschok tijdens deze legislatuur maximaal op te vangen.

Partner Content