Europees akkoord over lagere uitstootnorm voor vrachtwagens

Vrachtwagens © Belga

Er is een politiek akkoord bereikt over de invoering van CO2-uitstootnormen voor trucks in de Europese Unie. De gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe vrachtwagens, bussen en touringcars zal vanaf 2030 minstens 30 procent lager moeten liggen dan vandaag. Voor 2025 zal een tussentijds reductiedoelstelling van minstens 15 procent gelden. Het Europees Parlement, de lidstaten en de Europese Commissie hebben daarover een akkoord bereikt.

Met de nieuwe normen dicht de EU een gat in haar milieuwetgeving. Tot op vandaag gelden er namelijk geen bindende uitstootnormen voor zware vrachtwagens, terwijl die nochtans verantwoordelijk zijn voor 6 procent van de totale CO2-uitstoot in de Unie. Het wegverkeer in zijn geheel heeft een aandeel van 27 procent in de emissie van CO2. Het aannemen van deze nieuwe uitstootnormen moet de EU in staat stellen haar globale doelstelling te halen om de totale uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 40 procent te verminderen, in vergelijking met het referentiejaar 1990.

Europa heeft zich daartoe geëngageerd in het kader van het klimaatakkoord van Parijs. Door de CO2-uitstoot van zware vrachtwagens tegen 2025 met minstens 15 procent terug te willen dringen en tegen 2030 met minstens 30 procent, zetten de Europese onderhandelaars zich op de lijn van het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie, waarin dezelfde doelstellingen naar voren werden geschoven. Het parlement was de onderhandelingen ingetrokken met de eis de uitstoot vanaf 2030 met 35 procent te verminderen, maar de Commissie én de Raad haalden op dat punt hun slag thuis.

De Nederlandse onderhandelaar Bas Eickhout (GroenLinks) wijst met een beschuldigende vinger naar Duitsland en enkele Centraal-Europese lidstaten, die volgens hem meer ambitieuze doelstellingen blokkeerden. ‘Ik vind dat onbegrijpelijk, omdat juist duurzame innovatie de kansen geeft om voorsprong te nemen op andere fabrikanten in de wereld’, zegt hij. Op de achtergrond speelt namelijk ook het besef mee dat de VS, Japan, Zuid-Korea en Japan verder staan dan Europa in de ontwikkeling van zulke schone vrachtwagens.

Toch is Eickhout tevreden met het bereikte compromis, want er werd ook afgesproken dat de vrachtwagens die geen of slechts heel weinig CO2 uitstoten (de zogenaamde emissiearme en emissievrije voertuigen, ZLEV’s) vanaf 2025 een marktaandeel van 2 procent moeten halen. Dit moet de constructeurs ertoe aanzetten te investeren in milieuvriendelijke alternatieven voor

dieselvrachtwagens. Een andere belangrijk onderdeel van het akkoord is dat de Commissie verplicht wordt om al binnen drie jaar nieuwe doelstellingen voor te stellen voor de periode na 2030. De woensdagnacht overeengekomen normen gelden voor vier categorieën vrachtwagens die samen 70 procent van alle zware trucks voor de lange afstand dekken.

In december werden reeds nieuwe uitstootnormen afgesproken voor personenwagens en lichte vrachtwagens. Het nieuwe akkoord moet nog worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de lidstaten, maar dat zijn slechts formaliteiten.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content