De stemming over de klimaatwet vond woensdag plaats, maar wegens de vele digitale stemverrichtingen kon de uitslag pas donderdag worden bekendgemaakt.

392 parlementsleden drukten bij de eindstemming over de wet zoals hij woensdag werd geamendeerd op het groene knopje, 161 stemden tegen en 142 onthielden zich. Daarmee hebben de parlementsleden zich achter de tussentijdse doelstelling geschaard om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 al met 60 procent terug te dringen. Dat het amendement dat de huidige reductiedoelstelling van 40 procent stevig aanscherpt bij de stemming een nipte minderheid haalde, raakte woensdag al bekend.

De parlementsleden vragen dat de Europese Commissie ook een doelstelling voor 2040 voorstelt, na een impactanalyse. Zo moet worden gegarandeerd dat de EU op koers blijft om tegen het midden van de eeuw klimaatneutraal te worden. Dat wordt bovendien van elke individuele lidstaat verwacht. In de jaren na 2050 zou de EU een 'negatieve uitstoot' moeten ontwikkelen. De parlementsleden dringen erop aan voldoende financiering te voorzien om deze ambitie waar te maken.

Volgens de Zweedse sociaaldemocrate Jytte Guteland, die de klimaatwet door het parlement loodste, zend de stemming 'een duidelijk signaal naar de Europese Commissie en de Raad (de lidstaten, red.) in het kader van de onderhandelingen'.

De stemming over de klimaatwet vond woensdag plaats, maar wegens de vele digitale stemverrichtingen kon de uitslag pas donderdag worden bekendgemaakt. 392 parlementsleden drukten bij de eindstemming over de wet zoals hij woensdag werd geamendeerd op het groene knopje, 161 stemden tegen en 142 onthielden zich. Daarmee hebben de parlementsleden zich achter de tussentijdse doelstelling geschaard om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 al met 60 procent terug te dringen. Dat het amendement dat de huidige reductiedoelstelling van 40 procent stevig aanscherpt bij de stemming een nipte minderheid haalde, raakte woensdag al bekend. De parlementsleden vragen dat de Europese Commissie ook een doelstelling voor 2040 voorstelt, na een impactanalyse. Zo moet worden gegarandeerd dat de EU op koers blijft om tegen het midden van de eeuw klimaatneutraal te worden. Dat wordt bovendien van elke individuele lidstaat verwacht. In de jaren na 2050 zou de EU een 'negatieve uitstoot' moeten ontwikkelen. De parlementsleden dringen erop aan voldoende financiering te voorzien om deze ambitie waar te maken. Volgens de Zweedse sociaaldemocrate Jytte Guteland, die de klimaatwet door het parlement loodste, zend de stemming 'een duidelijk signaal naar de Europese Commissie en de Raad (de lidstaten, red.) in het kader van de onderhandelingen'.