Het rapport van het CPT, dat de mensenrechten in de gevangenissen van de 47 lidstaten van de Raad van Europa onderzoekt, is gebaseerd op een bezoek van meerdere opvangcentra in Malta in de loop van september. Op dat moment telde het eiland in de Middellandse Zee zowat 13.000 vluchtelingen en asielzoekers op een totale bevolking van een half miljoen. Het comité roept in het rapport op tot een radicale verandering van het huidige systeem, waarin rekening gehouden wordt met het feit dat migranten geen criminelen zijn en dus niet volgens dezelfde detentieregels moeten worden vastgehouden.

Daarnaast moet ook de tijd in hechtenis ingekort worden. In een reactie verzekerde de Maltese regering haar voornemen om migranten niet automatisch op te sluiten. Volgens haar was de toenmalige situatie te wijten aan de bijzondere omstandigheden ten gevolge van de coronacrisis en het stijgende aantal migranten. Na het bezoek van het CPT zijn honderden migranten uit de gesloten instellingen vrijgelaten, waardoor er in vergelijking met september tachtig procent minder achter de tralies zitten. Ook de leefomstandigheden in de instellingen zouden ondertussen verbeterd zijn.

Het rapport van het CPT, dat de mensenrechten in de gevangenissen van de 47 lidstaten van de Raad van Europa onderzoekt, is gebaseerd op een bezoek van meerdere opvangcentra in Malta in de loop van september. Op dat moment telde het eiland in de Middellandse Zee zowat 13.000 vluchtelingen en asielzoekers op een totale bevolking van een half miljoen. Het comité roept in het rapport op tot een radicale verandering van het huidige systeem, waarin rekening gehouden wordt met het feit dat migranten geen criminelen zijn en dus niet volgens dezelfde detentieregels moeten worden vastgehouden. Daarnaast moet ook de tijd in hechtenis ingekort worden. In een reactie verzekerde de Maltese regering haar voornemen om migranten niet automatisch op te sluiten. Volgens haar was de toenmalige situatie te wijten aan de bijzondere omstandigheden ten gevolge van de coronacrisis en het stijgende aantal migranten. Na het bezoek van het CPT zijn honderden migranten uit de gesloten instellingen vrijgelaten, waardoor er in vergelijking met september tachtig procent minder achter de tralies zitten. Ook de leefomstandigheden in de instellingen zouden ondertussen verbeterd zijn.