Eerste dekking bij ongevallen

Elke verzekering begint met het inschatten van het risico. Dat gebeurt meestal in samenspraak met een makelaar.

Sommige verzekeringen zijn verplicht, zoals de verzekeringen tegen brand, arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. Maar het aanbod van aanvullende dekkingen is groot. Welke polissen kunt u best afsluiten?

Elke verzekering begint met het inschatten van het risico. Dat gebeurt meestal in samenspraak met een makelaar. Voor veel vrije beroepen en zelfstandigen, zoals advocaten, boekhouders, bakkers of andere winkeluitbaters, zijn de risico’s bekend en makkelijk te dekken. Soms moet er aanvullend een beroepsaansprakelijkheidsverzekering worden genomen, al dan niet opgelegd door de wet of door een beroepsfederatie zoals bij advocaten, architecten en geneesheren.

Risico inschatten

Maar het risico inschatten is niet altijd eenvoudig. “Sommige kleine spin-offs maken bijvoorbeeld producten die wereldwijd worden gebruikt. Dan wordt aansprakelijkheid plots een belangrijk onderwerp”, zegt Paul Marck, directeur van verzekeringsmakelaar ADD. “Stel dat je een klein elektronisch onderdeel maakt dat in de motor van een vliegtuig wordt ingebouwd. Als zo’n toestel neerstort, wordt de oorzaak ook in jouw product gezocht.” In een ander geval sluit een kleine zelfstandige een overeenkomst met een multinational. Die legt vaak zware verplichtingen op, waardoor de kmo bij een schadegeval failliet kan gaan.

Als de risico’s in kaart gebracht zijn, hoeft u niet meteen de bijbehorende verzekeringen te zoeken. Interessanter is om eerst aan preventie te doen. “Een ingenieur kan tijdens een technische inspectie aanbevelingen doen waardoor de brandveiligheid toeneemt en de brandpolis voordeliger uitkomt”, aldus Benny Custers, codirecteur van ADD.

Onderhandelen met leveranciers en klanten is de boodschap. Werkt u als klein bedrijf met grote industrieën samen, dan kunt u de voorwaarden moeilijk veranderen. Maar als u als enige hoogtechnologische producten levert, hebt u een onderhandelingsmarge. Ook de frequentie waarmee het risico zich kan voordoen, speelt een rol. Rijdt u veel met de wagen, dan ligt het risico op ongevallen hoger. Heeft er in huis een risicovol productieproces plaats, importeert u veel of stelt u veel mensen tewerk, dan neemt ook het risico telkens toe.

Verzekerde kapitalen

Hoe hoog moeten de verzekerde kapitalen zijn? Welke omzet staat er op het spel bij een schadegeval? Bent u afhankelijk van vreemd vermogen, dan kunt u zich minder schade veroorloven. Hebt u een behoorlijk eigen vermogen, dan kan de franchise hoger en de premie lager liggen. De makelaar berekent het effect op de resultaten in het geval er iets gebeurt. Is er geen effect, dan is een verzekering ook niet nodig. “Dit is geen statische situatiebeschrijving”, zegt Marck. “Het bedrijf groeit of krimpt, het personeelsaantal verandert, je begint misschien te exporteren…”

Zowat elke organisatie waar ondernemers en starters mee in contact komen, biedt verzekeringen aan. Een sociaal secretariaat zal een verzekering voor een eerste werknemer of een vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) aanbieden. Een accountant zal een individuele pensioentoezegging en levensverzekering aanbevelen. “Die verzekeringen zijn vaak fiscaal aftrekbaar”, zegt Custers. “Maar omdat het opgebouwde pensioenkapitaal onder een wettelijk maximum moet blijven, worden die twee pensioenproducten best samen behandeld.”

Naast deze aparte verzekeringen kunnen eenvoudige beroepen als bakkers en kappers ook geholpen zijn met een pakketverzekering. Hierin zitten de bedrijfsaansprakelijkheid , autoverzekering , arbeidsongevallenverzekering , brand- en huur- of eigenaarverzekering . Deze basispakketten zijn bij elke verzekeringsbemiddelaar te vinden. Zo voorkomt u ook een versnipperd beeld van hoe uw onderneming verzekerd is. Ook het aanpassen van de verzekering aan nieuwe situaties is makkelijker wanneer één verzekeraar het hele pakket beheert.

Verzekering gewaarborgd inkomen

De meeste ondernemers hebben zich goed ingedekt tegen materiële schade. Maar ze zijn ondermaats verzekerd voor wat hen zelf kan overkomen. Naast de eerder genoemde pensioenvoorzieningen is een verzekering gewaarborgd inkomen bijvoorbeeld geen luxe. Deze verzekert u van een inkomen na een ongeval of bij ziekte. Ook voor bedrijven bestaat er zo’n ‘levensverzekering’: de bedrijfsschadeverzekering , die maar 30 tot 40 procent van de ondernemers heeft. “Daarmee dek je de vaste kosten die doorlopen na een schadegeval, zoals een lening bij de bank”, aldus Marck.

Ook minder bekeken door ondernemers is de transportverzekering . Wie verzekert de goederen, de verzender of ontvanger? Tegen welke voorwaarden? “Veel ondernemers zijn goedgelovig. ‘Mijn leverancier heeft gezegd dat hij gedekt is’, klinkt het dan. Maar ze kennen de details niet en vragen de verzekeringscontracten niet op. Vaak blijken ze toch niet zo goed gedekt.” U verzekert het transport beter zelf, specifiek voor het type goederen, de verpakking, breekbaarheid en transportwijze. Let op wanneer de waarde wordt bepaald volgens gewicht. Voor hoogtechnologische producten die niet veel wegen, riskeert u een veel te kleine vergoeding te ontvangen.

Overweeg een groepsverzekering voor het personeel

Hebt u de middelen om u of uw personeel iets extra’s te gunnen? Overweeg dan bijvoorbeeld een groepsverzekering voor het personeel, waarvan de dekking uitgebreid kan worden als het goed gaat. Of een extra pensioenopbouw , overlijdens- en invaliditeitsvergoedingen . Ook een businesscontinuïteitsplan past in dit rijtje. Daarmee zoekt u alternatieven voor wanneer uw productie tijdelijk stil ligt. U kunt bijvoorbeeld een deel of alles verder laten lopen bij concurrenten, en vice versa. Custers: “U kunt wel mooie verzekeringen hebben, maar dat betekent niet dat u op korte termijn uw ongeduldige klanten kunt helpen.”

Tot slot kunnen starters ook een kredietverzekering afsluiten. Hiermee bent u gedekt tegen een nijpend actueel probleem: slechte betalers. Misschien niet nodig bij solvabele klanten, maar wel met buitenlandse en onbekendere klanten.

Hans Hermans

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content