Vrije Tribune

‘Een wereld waarin meer wapens circuleren is geen veiligere wereld’

Vrije Tribune Hier geven we een forum aan organisaties, columnisten en gastbloggers

‘De kern van de Europese strategie voor meer veiligheid bestaat uit het subsidiëren van de Europese wapenindustrie’, schrijven Bram Vranken van Vredesactie en Eloi Glorieux van Greenpeace. Zij pleiten voor een andere aanpak.

Onze Europese leiders bogen zich de afgelopen twee dagen onder andere over onze veiligheid. Een goede zaak want we worden geconfronteerd met grote bedreigingen: oorlogen, terroristische aanslagen, klimaatverandering,…

Vorig jaar legde onze Hoge Vertegenwoordiger voor Europees Buitenlands- en Veiligheidsbeleid Federica Mogherini haar beleid op tafel. En wat blijkt: de kern van de Europese strategie voor meer veiligheid bestaat uit het subsidiëren van de Europese wapenindustrie. De subsidies moeten de capaciteiten van onze wapenindustrie om meer hoogtechnologisch wapentuig wereldwijd te exporteren, verhogen.

Voelt u zich al veiliger?

De maatregelen waaraan wordt gewerkt, zijn hallucinant. De miljoenen vliegen in het rond. De komende twee jaar pompt de EU 90 miljoen euro in de wapenindustrie en vanaf 2021 zit er een opvolgprogramma in de pijplijn van 38,5 miljard euro.

Maar het gaat allemaal niet snel genoeg volgens de Europese commissie die vorige week prompt de oprichting voorstelde van een Defence Industrial Development Programme (DIDP). Een pot van nog maar eens 500 miljoen euro van uw en mijn belastinggeld bestemd voor de wapenindustrie.

‘Een wereld waarin meer wapens circuleren is geen veiligere wereld’

En het wordt nog driester. De bedoeling is dat de lidstaten hier op projectbasis twee miljard euro aan toevoegen. Voor elke euro die de wapenindustrie uit de Europese pot haalt, leggen de lidstaten er zelf vier bij. De bijdragen van de lidstaten zouden niet onderworpen worden aan de EU begrotingsregels. Met andere woorden: overheden, bespaar op onderwijs, gezondheidszorg, klimaatzorg, justitie, pensioenen, cultuur,… want anders haal je de Europese begrotingsnormen niet maar investeer gerust in de wapenindustrie want dat tellen we niet mee.

Wie wordt daar beter van?

Officieel vormt een analyse van de veiligheidsproblemen de basis van onze veiligheidspolitiek en wordt de economische politiek daarop afgestemd. In de praktijk is de economische politiek de motor achter de besluitvorming rond defensie. De wapenindustrie regeert. Men vergeet dat de enige doelstelling van die industrie is: meer wapens verkopen. Maar een wereld waarin meer wapens circuleren vormt hoegenaamd geen veiligere wereld.

Uit een rapport over “Climate change, migration and displacement”, dat in opdracht van Greenpeace door de Universiteit van Hamburg werd gemaakt, blijkt dat de grootste bedreigingen die op ons af komen niet door middel van modern wapentuig kunnen bestreden, laat staan voorkomen worden.

Vrijdag en zaterdag bespreken de Europese leiders de plannen van de commissie. Zij nemen de finale beslissing. Wij hopen dat ze begrijpen dat Europa nood heeft aan een nieuw denken over het concept defensie: van “military defence” naar “human security”. Dit impliceert een defensiebeleid wiens blikveld verder reikt dat het visier op de loop van een geweer. Op die manier wordt de EU echt het vredesproject dat Robert Schumann bij de oprichting in 1952 voor ogen had.

Bram Vranken, campagnemedewerker Vredesactie

Eloi Glorieux, Senior Peace & Disarmament Campaigner Greenpeace Belgium

Partner Content