De Vlaamse prioriteiten

© Reuters

De Vlaamse overheid wil tijdens het voorzitterschap de nadruk leggen op vijf krachtlijnen. Lees meer over de Vlaamse prioriteiten.

Voor elk van de beleidsvelden waar Vlaanderen optreedt als Belgisch voorzitter, zijn specifieke prioriteiten bepaald.

Leefmilieu
2010 is een belangrijk jaar voor de biodiversiteit. Dat geldt zowel voor het evalueren van het huidige biodiversiteitsbeleid als voor het opstellen van nieuwe doelstellingen na 2010. Vlaanderen stimuleert de EU om zich te concentreren op het duurzaam beheer van natuurlijke rijkdommen en van materialen. Levenscyclusdenken (cradle-to-cradle) en de loskoppeling van materiaalgebruik en economische groei staan daarbij centraal.

Visserij Tijdens het Belgische EU-voorzitterschap speelt Vlaanderen een belangrijke rol in de hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid. Op het internationaal symposium Visserij 2010 staat de relatie tussen wetenschappelijk onderzoek en visserij centraal. De conclusies van dat symposium zullen gebruikt worden om de Europese visserijministers over die hervorming te laten debatteren.
Onderzoek
Op het vlak van onderzoek en groene technologie sluiten verschillende Vlaamse initiatieven aan bij de overkoepelende prioriteiten rond duurzame ontwikkeling. Specifieke aandacht gaat onder andere naar de wetenschappelijke onderbouwing van het Europees Strategisch Plan voor Marien en Maritiem onderzoek en naar innovatie op vlak van bio-economie en strategisch onderzoek naar energietechnologieën.

Onderwijs en Vorming Het voorzitterschap spant zich in om het Europese werkprogramma rond onderwijs en vorming voor het volgende decennium op de rails te zetten. Het is de bedoeling ervoor te zorgen dat het programma aansluit bij de nieuwe EU 2020-strategie.
De volgende punten krijgen extra aandacht:
de verdere samenwerking voor hoger en beroepsonderwijs;
de mobiliteit van studenten en leerkrachten in het kader van Levenslang Leren.

Jeugd
In het kader van het Europese Jaar ter Bestrijding van Armoede en Sociale Uitsluiting (2010) en het Europese Jaar van het Vrijwilligerswerk (2011) zet Vlaanderen zich prioritair in voor alle aspecten van het jeugdwerk. De aandacht van de Vlaamse overheid gaat daarbij in het bijzonder naar laaggeschoolde en arme jongeren.

Sport Tijdens het Belgische EU-voorzitterschap zal Vlaanderen aandacht besteden aan:
sportopleidingen;
de rol van sport in de bestrijding van sociale uitsluiting;
de strijd tegen doping.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content