Lies Corneillie (Groen)

‘De stad is de sleutel voor de toekomst’

Lies Corneillie (Groen) Schepen van Wonen in Leuven

De oplossing voor heel wat uitdagingen van onze samenleving ligt in de stad, zegt Lies Corneillie (Groen) in haar bijdrage voor het Schaduwparlement. Net daar waar vele problemen het grootst zijn, ligt ook de sleutel voor de toekomst. Tenminste als we nu volop die kaart trekken en investeren in rechtvaardige en duurzame steden, in plaats van kiezen voor oplossingen uit het verleden.

Tegen 2050 zijn we met één miljoen Belgen meer dan vandaag, en die zullen vooral in de stad wonen. Het is waar dat de steden een indrukwekkende waslijst van grote problemen vertonen. De mobiliteit ligt er in de knoop, de woningen zijn duur, druk op de publieke ruimte wordt onhoudbaar, armoede en jeugdwerkloosheid stijgen, net als het onveiligheidsgevoel. Maar nergens ook is de lijst met kansen zo uitgebreid: autodelen, cohousing, voedselteams, stadstuinieren, sociale kruideniers, culturele initiatieven, buurtbars, … Het lijdt geen twijfel: de stad is de motor voor verandering.

De transitie naar een duurzame samenleving begint dus in de stad: Waar anders krijgen we mensen uit de auto op de fiets en het openbaar vervoer? Waar elders kunnen we intensief experimenteren met nieuwe woonvormen? Waar kunnen burgers met wijkbudgetten zelf werken aan een betere buurt?

Vlaanderen is verkaveld. De open ruimte en bossen die Vlaanderen nog heeft, moeten we vrijwaren. Maar tegen 2050 moet dat miljoen extra Belgen toch een plekje vinden. Als sardienen in een blik? Nee, de oplossing ligt in kwalitatieve verdichting. We moeten de beschikbare ruimte creatief én efficiënt gebruiken. Maar aangenaam leven gaat over meer dan een huis. Ook werk, mobiliteit, onderwijs, kinderopvang en cultuur hebben een enorme impact op de levenskwaliteit in de stad.

Voorbije jaren namen de regeringen heel wat beslissingen tégen de levenskwaliteit in de stad, denk maar aan Uplace, Oosterweel of de verbreding van de Brusselse ring. Ook in Leuven mist het stadsbestuur kansen om van de stad een sociale ecostad te maken. De stedelijke ambitie is ver zoek.

Leuven kreeg de laatste jaren een heel nieuw gezicht: de Centrale Werkplaatsen, de Vaartkom, de Kop van Kessel-Lo, het Barbarahof, … Het stadsbestuur heeft daar heel wat kansen gemist om voluit te kiezen voor nieuwe stedelijke concepten. Eén van de laatste grote projecten in de stad is de Hertogensite, of beter gekend als de Ziekenhuissite in het hartje van de historische stad. Van een stadsbestuur dat de ambitie heeft om Leuven tegen 2030 klimaatneutraal te maken, zou je ambitieuze plannen verwachten voor deze nieuwe stadswijk. Maar geen strenge bouwnormen te bespeuren, geen verlaagde parkeernorm, geen verregaande concepten voor betaalbaar wonen.

Op een steenworp van die Hertogensite willen Tobback en Devlies trouwens ook nog zo snel mogelijk beginnen aan een ondergrondse parking voor maar liefst 600 wagens. Elke euro die de stad investeert in deze nieuwe parking, kan het niet investeren in duurzame vervoersmiddelen. Erger nog, het stadsbestuur betonneert letterlijk foute en voorbijgestreefde politieke keuzes en legt zo een hypotheek op de toekomst. Bizarre vaststelling dat van Kopenhagen tot Barcelona steden de auto net willen weren uit de stad. Maar in Leuven is de auto blijkbaar meer dan welkom, net als in Brussel onder het Vossenplein, in Antwerpen op de Scheldekaaien en onder de Handelsbeurs.

Steden mogen de afspraak met de toekomst niet missen. Ze moeten voluit kiezen voor de stad. Voor de fiets en het openbaar vervoer, voor nieuwe, compacte en betaalbare woonvormen, voor een creatieve inrichting van de stedelijke ruimte, voor kinderopvang en scholen dicht bij huis, voor de burger als partner van het beleid. Om te groeien tot duurzame, sterke steden waar het aangenaam is om te leven, hebben stadsbesturen al heel wat hefbomen in handen. De instrumenten zijn er, nu de visie en het lef nog.

Partner Content