De ‘grootste fraude ooit’ uit de column van Alain Grootaers is een oud broodjeaapverhaal

© belga

Een potpourri van sterke verhalen over de gevaren van coronavaccins en de werkzaamheid van Ivermectine tegen covid-19 was tijdens de coronapandemie niet ongebruikelijk. Maar een recente Doorbraak-column maakt het wel heel erg bont.

U bent bedrogen en belazerd door de grootste fraude op wereldschaal ooit gepleegd. De verantwoordelijken die hier willens en wetens aan hebben meegewerkt zullen ter verantwoording worden geroepen. […] De Belgische staatsvirologen, ook wel gekend als De Paniekzaaiers, zoeken al maar beter naar een advocaat.’ Met die dreigende woorden besluit columnist Alain Grootaers een artikel dat op 10 maart verscheen op de opiniewebsite Doorbraak onder de titel ‘Covid: de grootste fraude ooit’.

De column was een absolute hit in coronasceptische kringen. Op Doorbraak bleef het, zelfs achter een betaalmuur, meer dan een week lang het meest gelezen stuk. Op Facebook circuleerden honderden screenshots van de tekst. Maar wie de tekst zelf wilde delen, kreeg een bericht te zien dat het ging om ‘desinformatie die kan leiden tot fysieke schade’. Uit de lucht gegrepen is dat niet: de ‘opmerkelijke nieuwsfeiten’ die Grootaers in zijn column opsomt, blijken twee broodjeaapverhalen uit de internationale antivaxbeweging.

De 'grootste fraude ooit' uit de column van Alain Grootaers is een oud broodjeaapverhaal

Datadump

Het eerste verhaal gaat over de Food and Drug Administration (FDA), die geneesmiddelen goedkeurt voor de Amerikaanse markt. Volgens Grootaers had de FDA bepaalde documenten 75 jaar geheim willen houden, maar had ze die recent als een ‘gigantische datadump’ van 55.000 pagina’s vrijgegeven. Waarom? ‘Om de vis te verdrinken’, want uit de documenten zou blijken ‘dat Pfizer bij het testen van het vaccin op 1291 bijwerkingen stuitte, waaronder enorm ernstige gevallen die tot zware ziekte en de dood konden leiden en hebben geleid in de testfase’. Klopt dat?

In augustus 2021 verleende de FDA het Pfizer-vaccin een definitieve goedkeuring in de Verenigde Staten. Een actiegroep vroeg, op basis van een wet op openbaarheid van bestuur, inzage in alle Pfizer-documenten die tot dat oordeel hadden geleid. Zo’n vrijgave kan namelijk niet zomaar: elke pagina moet eerst nagekeken worden op bedrijfsgeheimen of privacygevoelige informatie, bijvoorbeeld die van proefpersonen. De FDA begon in november 2021 met het vrijgeven van die documenten in kleine tranches, maar dat zou decennia aanslepen. Het kwam tot een rechtszaak. Vorige maand werd vastgelegd dat de FDA haar tempo moest opdrijven: 10.000 pagina’s in maart en april, 80.000 pagina’s in mei, juni en juli, 70.000 pagina’s in augustus, en vanaf dan telkens 55.000 pagina’s per maand.

Van een recente ‘gigantische datadump’ van 55.000 pagina’s is dus nog geen sprake. De documenten waarnaar Grootaers verwijst, waren bovendien al openbaar sinds november. En als de FDA binnenkort grote hoeveelheden documenten lost, is dat niet om ‘de vis te verdrinken’, maar omdat de organisatie dat moet van de rechter.

Bijwerkingen

Wat staat er in die vrijgegeven documenten? Zijn er ‘1291 bijwerkingen’ opgedoken ‘bij het testen van het vaccin’? Helemaal niet. Het rapport waar Grootaers naar verwijst gaat niet over de testfase, maar over de periode van december 2020 tot februari 2021. In die maanden beschikte het Pfizer-vaccin al over een voorlopige goedkeuring en werd het wereldwijd in miljoenen dosissen toegediend. De lijst van ‘1291 bijwerkingen’ is in werkelijkheid een opsomming van zogenaamde AESI’s ( Adverse Events of Special Interest). Dat zijn geen bijwerkingen die concreet zijn vastgesteld als een gevolg van vaccinatie met Pfizer, maar een lijst van mógelijke bijwerkingen die tijdens de monitoringperiode bijzonder in de gaten worden gehouden.

Verder vermeldt Grootaers dat er ondertussen sprake zou zijn van maar liefst 24.404 ‘spontaan gemelde overlijdens waarvan de vaccins van Pfizer en Moderna de oorzaak zijn’. Daarvoor verwijst hij naar de Amerikaanse databank VAERS ( Vaccine Adverse Event Reporting System). Maar een gemelde bijwerking in VAERS betekent niet dat er een oorzakelijk verband met een vaccinatie is vastgesteld. Zo’n eventuele band wordt pas later concreet onderzocht.

De ‘1291 bijwerkingen’ is in werkelijkheid een lijst van mógelijke bijwerkingen.

Waar haalde Grootaers al die foutieve cijfers en beweringen vandaan – de ‘55.000 pagina’s’, de ‘1291 bijwerkingen’, de VAERS-dodentallen? We vinden ze terug in een persbericht dat op 3 maart werd uitgestuurd door Children’s Health Defense, de organisatie van de notoire antivaxer Robert Kennedy jr. Onder aan het Doorbraak-artikel voegde Grootaers een bronverwijzing toe naar een pdf-file, en ook die staat op de website van Children’s Health Defense.

Big pharma

Grootaers’ tweede casus gaat over Ivermectine, het antiparasitaire middel dat sommigen verdedigen als een wondermiddel tegen covid-19. De aanleiding is een recente video van Tess Lawrie, een onderzoekster die persoonlijk en via verschillende actiegroepen een pleidooi voor Ivermectine koppelt aan desinformatie over coronavaccins. In haar video beschuldigt ze Andrew Hill, professor aan de University of Liverpool, dat hij beïnvloed of zelfs gecorrumpeerd werd om zijn standpunt over Ivermectine aan te passen. Op basis van de vroegste gepubliceerde resultaten was Hill aanvankelijk overtuigd van de werkzaamheid van Ivermectine. Maar na een overzichtsstudie die hij in januari 2021 samen met enkele andere auteurs publiceerde, besloot hij dat verder onderzoek toch nodig was.

Volgens Lawrie betekende dat het doodsvonnis van Ivermectine als mogelijk medicijn tegen covid-19. Daarbij hoort een ingewikkelde complottheorie: Ivermectine ‘moest’ verdwijnen om de weg vrij te maken voor de vaccins. Onder andere Bill Gates speelde daarin een duistere rol. Grootaers schrijft in Doorbraak dat als Ivermectine was goedgekeurd ‘het hele vaccinatiecircus’ niet nodig was geweest.

Hij verliest daarbij drie zaken uit het

oog. Ten eerste verscheen Hills studie pas nadat het Pfizer-vaccin al uitgerold was. Het ‘hele vaccinatiecirus’ was dus al vertrokken. Bovendien hangt de aanbeveling van gezondheidsinstanties echt niet af van één enkele overzichtsanalyse. Ten tweede bestaan er heel wat andere medicijnen die worden toegediend aan coronapatiënten, dexamethason bijvoorbeeld. Maar dat betekent niet dat vaccinatie daardoor afgeraden zou worden. En ten derde bleek de bewuste meta-analyse van Hill enkele maanden later sowieso waardeloos: niet omdat hij zelf fouten maakte, maar omdat in zijn overzichtsstudie sommige van de meest positieve onderzoeken over Ivermectine frauduleus bleken te zijn. Zodra die uit de mix werden gehaald, verdwenen de gunstige effecten van Ivermectine als sneeuw voor de zon. Ook vandaag bestaat nog altijd geen overtuigend bewijs dat Ivermectine werkt tegen covid-19.

Dus nee, de coronacrisis is niet ‘de grootste fraude op wereldschaal ooit’ en Marc Van Ranst hoeft nog niet meteen op zoek naar een advocaat. Doorbraak hanteert als slogan ‘Meer dan een mening’, maar in Grootaers’ column wordt die mening vooral vergezeld van sterke verhalen die rechtstreeks zijn overgenomen uit internationale antivaxkringen.

Partner Content