De Croo trekt hervorming ontwikkelingsamenwerking in na afhaken N-VA

Minister voor Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open VLD) op 21 januari 2019. © Daina Le Lardic / Isopix

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open VLD)wil dat zijn wetsontwerp voor een hervorming van de ontwikkelingshulp niet verder besproken wordt in de Kamer. Volgens het kabinet van de minister heeft de tekst niet langer de steun van de N-VA.

Het kabinet van de ontslagnemende minister heeft maandagavond een mail naar het secretariaat van de Kamercommissie Buitenlandse Zaken gestuurd met de boodschap dat de minister de bespreking van de tekst niet wil verderzetten, zonder een reden aan te geven. Zo verklaarde commissievoorzitter Dirk Van der Maelen (SP.A).

Het ontwerp vervangt de wet van 19 maart over de Belgische ontwikkelingssamenwerking. De behandeling werd al verschillende keren uitgesteld. ‘Het wetsontwerp is tot tweemaal toe door de regering goedgekeurd, met inbegrip van de N-VA. Tijdens de laatste weken werd het duidelijk dat de N-VA het ontwerp niet langer wilde steunen’, licht het kabinet De Croo toe, dat deze houding betreurt.

‘Het is jammer, aangezien het ontwerp toeliet een reeks prioriteiten van de laatste jaren wettelijk te verankeren, zoals de samenwerking met de privésector, de nadruk op de mensenrechten en meer in het bijzonder de rechten van vrouwen en meisjes.’ De minister merkte wel op dat er in het domein andere hervormingen zijn doorgevoerd zoals de oprichting van het Belgisch Ontwikkelingsagentschap Enabel, ter vervanging van de Technische Belgische Coöperatie (TBC), met als doel om flexibeler en resultaatgerichter te zijn.

‘We hebben dit wetsontwerp steeds gezien als de kers op de taart. Indien dat mislukt, is er geen kers maar blijft het een uitstekende taart’, voegde het kabinet van Alexander De Croo eraan toe. ‘Met dit wetsontwerp wil het Belgische ontwikkelingsbeleid aansluiting vinden met het nieuwe internationale ontwikkelingsparadigma dat de voorbije jaren is ontstaan’, luidt het in de memorie van toelichting.

Meerdere ngo’s hadden hun ongerustheid geuit over de gevolgen van de nieuwe wet voor onder meer de subsidiëring en de band die erin gemaakt werd tussen ontwikkelingssamenwerking en de strijd tegen illegale migratie. Ook de OESO had een aantal bezwaren op dit laatste punt, merkte Van der Maelen op.

Het ontwerp zorgde ook voor bezwaren bij socialisten en groenen. ‘Ik ben gelukkig dat ons verzet vruchten heeft afgeworpen. Dank aan alle actoren op het terrein voor de vruchtbare samenwerking’, twitterde PS-Kamerlid Gwenaëlle Grovonius.

Partner Content