31 werknemers van KMSKB klagen in open brief ‘klimaat van terreur en minachting’ onder directeur Michel Draguet aan

Michel Draquet (foto 2019) © Belga Image

In een open brief klagen 31 werknemers van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB) vrijdag de ‘erbarmelijke arbeidsomstandigheden’ en het ‘wanbeleid’ onder algemeen directeur Michel Draguet aan. De briefschrijvers hebben het over een jarenlang ‘klimaat van terreur en minachting’.

De ondertekenaars lijsten in de brief een hele reeks van klachten op. Zo spreken ze onder meer over ‘bedreigingen’, ‘intimidatie’, ‘sabotage’ en ‘respectloze, minachtende opmerkingen’ tegen personeelsleden en het publiek van het museum.

Ook klagen ze over een gebrek aan ‘coördinatie’ en ‘overleg over zaken waarvoor expertise vereist is’ en zou er ‘een totale afwezigheid van kritische en constructieve evaluatie’ zijn.

Evaluatie voor vierde ambtstermijn

Draguet, die sinds 2005 aan het hoofd staat van de zes musea, heeft een vierde ambtstermijn aangevraagd en wordt de komende weken geëvolueerd.

De werknemers vragen dat die evaluatie ‘in volledige transparantie’ plaatsvindt en de ‘disfuncties’ die ze opnoemen, in rekening worden gebracht. 

Begin december stuurden de werknemers al een brief naar staatssecretaris Thomas Dermine (PS), bevoegd voor Wetenschapsbeleid, en Arnaud Vajda, de voorzitter van het beheerscomité van de FOD Wetenschapsbeleid (Belspo), waarin ze de ’talrijke tekortkomingen’ van Draguet aanklaagden. Daar kwam nog geen officiële reactie op, klinkt het in de open brief.

Ook Empreva, de gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk van de federale overheid, is op de hoogte van de situatie. 

Ontslagen en burn-outs

Volgens de briefschrijvers leidden de wantoestanden de afgelopen twee jaar in een afdeling tot vijf ontslagen, vijf personen die zelf vertrokken en zes mensen die uitvielen met een burn-out.

De instelling zou ‘vastbesloten’ zijn ‘stuk voor stuk een hele afdeling te ontmantelen’. ‘Het management werkt aan zijn eigen vooruitgang ten koste van de openbare opdrachten’, luidt het verwijt.

In de brief betreuren de schrijvers dat een deel van de permanente collectie nog steeds verborgen zit in de reserves en hekelen ze het gebrek aan ‘een duidelijke visie’. Ze zijn misnoegd over de sluiting van de collectie moderne kunst in 2011, na ‘een eenzijdige beslissing’ van Draguet.

Overlegcomité

Maandag 19 december staat een overlegcomité gepland. Daar zullen de vakbonden de eis van de briefschrijvers om een ‘psychosociale risicoanalyse’ uit te voeren, bijstaan.

KMSKB wil voorlopig niet verder reageren.  De collecties van de Koninklijke Musea zijn het het Old Masters Museum, het Wiertz Museum, het Meunier Museum, het Magritte Museum, het Fin-de-Siècle Museum en het Modern Museum, dat weliswaar al enkele jaren dicht is.

Er zijn in totaal 176 personeelsleden tewerkgesteld.

Partner Content