Criminoloog Marc Cools (UGent): ‘Een Vlaamse politie zou voordelig kunnen zijn’

© BELGAIMAGES

Volgens criminoloog Marc Cools is de regionalisering van de politie nog niet zo’n gek idee. ‘In heel Europa winnen regio’s aan belang.’

‘We moeten ons de vraag durven te stellen of ons politiemodel met een lokale en een federale politie nog houdbaar is’, zegt Marc Cools. Hij denkt daarbij aan een regionalisering. Dat voorstel zou op tafel hebben gelegen bij de formatiegesprekken tussen de N-VA en de PS. ‘ Imbuvable‘, aldus de Franstalige socialisten.

U vindt een regionalisering van de politie een goed idee?

Marc Cools:De politie moet dicht bij de burger staan. Je zou de federale politie kunnen opsplitsen in de drie regio’s, waaronder het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het lijkt onvermijdelijk dat het Brussels Gewest meer en meer een eigen rol krijgt qua veiligheid.

Blijft er dan nog iets over op het federale niveau?

Cools: De gerechtelijke politie, speciale interventieteams en de luchtsteun blijven federaal. Dat lijkt me vanzelfsprekend, niet elke politiezone hoeft een eigen helikopter aan te schaffen. Ook wie het confederalisme bepleit, vindt dat justitie federaal moet blijven. De waarheid is dat er in België nu eenmaal totaal verschillende visies bestaan over de rol van de politie.

Waaruit leidt u dat af?

Cools: Wij hebben in 2018 op verzoek van toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) onderzocht of er een draagvlak is voor schaalvergrotingen van de lokale politiezones. We hebben daarvoor alle gouverneurs, burgemeesters, korpschefs en procureurs ondervraagd. De conclusie was dat er in Vlaanderen een groter draagvlak bestaat dan in Wallonië. In het Brussels Gewest stuit het zelfs op een absoluut njet. Een schaalvergroting zou nochtans duidelijke voordelen opleveren.

Zuhal Demir is de eerste Vlaamse minister van Justitie en Handhaving.
Zuhal Demir is de eerste Vlaamse minister van Justitie en Handhaving.© BELGAIMAGES

Hoezo?

Cools:Hoe groter de zone, hoe meer beschikbaar personeel, informatie, financiering, noem maar op.

Gaat die vergroting niet ten koste van de gerichte aanpak op straat?

Cools:Integendeel. Vanuit grote korpsen is het juist makkelijker om de zeer gerichte werking te optimaliseren. Je hebt een veel groter aantal mensen ter beschikking.

De Vlaamse regering zou zo’n hertekening dus makkelijker kunnen doorduwen?

Cools:Ja, zo zouden de agenten dichter bij de burger kunnen staan. Dat zie je ook in Spanje. Een van de eerste zaken die ze in de autonome regio’s Baskenland en Catalonië vroegen, was een eigen politiedienst.

Is de kwaliteit van het politiewerk daardoor verbeterd?

Cools: Daar bestaat bij mijn weten geen onderzoek over. Maar herinner u het onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië van 2017. Daar zag je dat de regionale politie, de Mossos d’Esquadra, veel dichter bij de bevolking stond en dus meer vertrouwen genoot dan de federale Guardia Civil. In heel Europa zie je overigens hoe regio’s aan belang winnen.

Is Vlaanderen wel klaar voor een eigen politiedienst?

Cools: De Vlaamse regering heeft er uitdrukkelijk voor gekozen om met Zuhal Demir (N-VA) een Vlaamse minister van Justitie en Handhaving in het leven te roepen. Sommigen vonden dat lachwekkend, maar het is een belangrijke keuze. Nu al zie je trouwens dat er veel soorten bestraffingen zijn op gewestelijk en gemeenschappelijk vlak. Voor de burger maakt het niet zoveel uit aan welke overheid hij zijn boete betaalt. ( lacht)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content