CHOD: “Personeelsproblematiek blijft onze achilleshiel”

© Getty images

De personeelsproblematiek blijft de achilleshiel van Defensie, oordeelt admiraal Michel Hofman, de Chef Defensie (CHOD). Vooral technische profielen zijn moeilijk te rekruteren, en net die profielen zijn nodig met het oog op de nieuwe capaciteiten die het Belgisch leger verwerft.

In 2021, een jaar waarin de coronacrisis volop woedde, is Defensie “heel succesvol geweest op vlak van rekrutering”. “Dit jaar voelen we dat het aantal kandidaten licht aan het verminderen is. Dat heeft te maken met de economische situatie in Vlaanderen, maar toch moet dat ons toe laten onze cijfers te bereiken”, aldus Hofman in een gesprek met de pers.

Defensie wil dit jaar in totaal 2.500 militairen en 310 burgers rekruteren. Voor die militairen verwacht de CHOD geen problemen. Wel verloopt de rekrutering van burgers minder vlot dan gewenst. Voor de statutaire aanwerving moet Defensie, net als vele andere departementen, via Selor passeren. “Die procedure is toch moeizamer dan we zouden wensen”, zei hij. Volgens hem gaat het om een gekend probleem, waar mogelijk verandering in zal komen.

IT en cyberspecialisten

De moeilijkheid in de rekrutering ligt volgens Hofman niet in de aantallen, maar eerder in de kwaliteit. “Het is niet enkel voor Defensie moeilijk om technische beroepen te rekruteren”, zei hij. Het gaat dan om profielen in de IT en cyberspecialisten. “Die kwalitatieve eigenschappen zullen we nodig hebben om de nieuwe capaciteiten te kunnen ontplooien. Alles wat we zullen binnenkrijgen, zijn toch capaciteiten van een totaal ander niveau dan we vandaag hebben.”

In de actualisatie van de militaire programmawet – die vorige week is goedgekeurd in de Kamer – is naast het groeitraject van het budget tot 1,54 procent van het bbp tegen 2030, ook het groeitraject van het personeel vastgelegd. Dat moet zo toenemen naar 29.100 militairen en burgers in 2030.

Partner Content