CEO’s Torfs en Reynaers zijn tegen vermogensbelasting: ‘We betalen al genoeg belastingen’

Wouter Torfs en Martine Reynaers. © belga
Jan Lippens
Jan Lippens Freelancejournalist

Steeds meer partijen, zowel links als rechts in het politieke spectrum, werken aan voorstellen voor een belasting op vermogen. Wat denken mensen met een groot vermogen zoals Wouter Torfs en Martine Reynaers van zo’n belasting?

Wouter Torfs: ‘We betalen al genoeg belastingen’

Als ceo van familiebedrijf Schoenen Torfs runt Wouter Torfs meer dan 70 winkels en 500 werknemers. De lijst ‘De rijkste Belgen’ schat het familievermogen op ruim 75 miljoen euro.

‘De vermogensbelasting is een symbooldossier’, vindt Wouter Torfs. ‘Dat leerde de ervaring in Frankrijk, waar een vermogensbelasting werd ingevoerd, maar ook snel weer afgeschaft. Een vermogensbelasting brengt trouwens weinig op, ook dat zagen we in het buitenland.’

Zelfs als het weinig opbrengt, is het dan niet symbolisch belangrijk voor de meerderheid van de bevolking dat iederéén bijdraagt? Nu al is duidelijk dat de coronacrisis vooral de lagere en middenklasse treft en niet zozeer de grote vermogens.

Wouter Torfs: Een symboolbelasting kan ook vervelende neveneffecten hebben. Ik ben geen fiscaal expert, maar wat doe je met vermogens in holdings en vennootschappen? De echt grote vermogens zijn wellicht ook vooruitziend genoeg om op dat soort maatregelen te anticiperen. Mij lijkt het vanzelfsprekend dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen, maar hoe organiseer je dat? Laat de rijken de crisis betalen: het klinkt goed in de media, maar een vermogensbelasting zou voor de grote vermogens wel eens het laatste duwtje kunnen zijn om effectief naar het buitenland te vertrekken. Gevolg? De middenklasse die niet zomaar kan vluchten, wordt daarvan de dupe. We hebben behoefte aan dat kapitaal. Fiscale amnestiemaatregelen van vorige regeringen die kapitaal terug naar ons land brachten, hebben bewezen dat het kan. Bovendien zou een vermogensbelasting inkomsten en bezit belasten die vaak al eerder belast werden.

Als buitenlandse structuren buiten schot blijven, vrees ik dat een eenmalige bijdrage niets oplost.

Wouter Torfs, ceo Schoenen Torfs

Volgens professor Paul De Grauwe wordt het risico op kapitaalvlucht overschat. Er zijn volgens hem veel vermogenden met genoeg burgerzin die dat niet zullen doen.

Torfs: Ik reken mezelf ook bij die categorie. Maar wie vandaag in België werkt en onderneemt, betaalt al genoeg belastingen. Het overheidsbeslag bedraagt meer dan 50 procent. Dat verhogen lijkt me onverstandig als je nog mensen met burgerzin wilt overhouden.

Is een vermogenswinstbelasting of een vlaktaks voor grote vermogens een beter alternatief?

Torfs: Een vermogenswinstbelasting vind ik het overwegen waard. De aangroei van vermogen zou je kunnen belasten, op voorwaarde dat het met een rechtvaardig fiscaal systeem gebeurt. Vandaag is onze fiscaliteit een doolhof. Wie goede adviseurs kan betalen, haalt daar voordeel uit. Ik ben zeker ook gewonnen voor een vlaktaks als die doolhof met alle fiscale aanbouwsels wordt afgeschaft. Maak dus het fiscaal systeem eenvoudiger, transparanter en rechtvaardiger, maar wel zonder dat de algemene belastingdruk stijgt. Dan kan een vermogenswinstbelasting of een vlaktaks.

Kan voor u ook een eenmalige bijdrage van grote vermogens om de financiële gevolgen van de coronacrisis te milderen?

Torfs: Ik zou dat aanvaarden, maar alleen weer met de garantie dat het eerlijk en transparant gebeurt en voor álle vermogens geldt, dus ook voor wat in vennootschappen en holdings zit. Dus niet alleen voor wie hier als individu een tweede verblijf of ander onroerend goed heeft of wie al zijn bezittingen in België heeft. Als buitenlandse structuren buiten schot blijven, dan vrees ik dat een eenmalige bijdrage meer kwaad bloed zal zetten, dan iets oplossen.

Martine Reynaers: ‘Zinloos voorstel’

Martine Reynaers is ceo van familiebedrijf en multinational Reynaers Aluminium, dat actief is in 40 landen en ruim 2000 werknemers telt. Het familievermogen wordt geschat op meer dan 261 miljoen euro.

Bent u voor een vermogensbelasting?

Martine Reynaers: Er moet nu vooral geïnvesteerd worden via structurele maatregelen en niet met allerlei kleine ingrepen zoals premies of cadeaucheques die toch geen impact hebben. Mensen zonder of met een zeer laag inkomen moeten uiteraard hulp krijgen om deze crisis te overleven. Denk maar aan wie werkt in de horeca en de evenementen- of cultuursector. Ook de bouw moet worden gestimuleerd, zowel op de privémarkt als voor overheidsgebouwen. De overheid moet maatregelen nemen die de economie stimuleren en de groei aanzwengelen. Ik denk niet dat een vermogensbelasting daarvoor het geschikte middel is. Zo’n belasting zou juist het tegenovergestelde effect hebben. De discussie over een vermogensbelasting is eerder een symboolkwestie dan een potentiële bron van meer welvaart. Het is ook allemaal weinig concreet.

Met een vermogensbelasting organiseer je alleen massale kapitaalvlucht.

De PVDA berekende dat een belasting van 5 procent op vermogens boven 3 miljoen euro, 15 miljard euro zou opbrengen en amper 2 procent van de bevolking zou treffen. Is dat niet concreet?

Reynaers: Daarmee organiseer je alleen massale kapitaalvlucht. Ons land heeft net veel buitenlandse vermogens en investeerders naar hier gehaald met allerlei fiscale voordelen. Die zullen dus snel weer vertrekken als je een vermogensbelasting invoert, want die vermogens zijn heel mobiel. Mensen met een vermogen spenderen en investeren ook veel geld, wat dan weer zorgt voor inkomen van mensen die geen groot vermogen hebben en zo zelf de kans krijgen om een stukje welvaart op te bouwen.

Is het niet op zijn minst symbolisch belangrijk dat iedereen – ook vermogenden – zichtbaar bijdraagt om uit de crisis te raken?

Reynaers: Dat is een ronduit waardeloos argument. Ik vind het zelfs een marxistisch idee. Misschien moet u eens in landen van de voormalige Sovjet-Unie gaan kijken wat het marxisme heeft teweeggebracht. Als dat het voorbeeld is, hoop ik dat we het absoluut níét zullen volgen.

Denkt u hetzelfde over een vermogenswinstbelasting of een vlaktaks?

Reynaers: Ook dat zal niet veel opbrengen. Waar trekt u de grens voor een vlaktaks? Vergeet niet dat ons land veel mensen met een kleiner of middelgroot vermogen telt. Bovendien hebben we al een systeem met progressieve tarieven: wie meer verdient, betaalt ook meer belastingen. Een politiek beleid dat iedereen gelijkschakelt zal geen betere maatschappij opleveren, zoals de PVDA denkt. Er zullen altijd verschillen in inkomen en vermogen bestaan, want dat heeft ook te maken met de ondernemingszin en de dynamiek van mensen. Als je dat uitvlakt, zie ik nog weinig toekomst voor welvaart in België.

Ook traditionele partijen als de SP.A, de PS, de CD&V en de N-VA werken aan voorstellen voor een of andere vorm van vermogensbelasting. Het idee wordt steeds breder gedragen.

Reynaers: Ik zou eerst en vooral eindelijk een federale regering met een parlementaire meerderheid willen zien. Als daar nieuwe verkiezingen voor nodig zijn, dan is dat maar zo. De impasse waar we nu al meer dan een jaar inzitten, is ongezond. Alle partijen zijn blijkbaar bang om stemmen te verliezen. Ik vind dat ze de confrontatie met de kiezer moeten aandurven.

Maar een partij met een vermogens- of vermogenswinstbelasting in haar programma mag uw stem vergeten?

Reynaers: (lacht) Ik wil elk interessant voorstel bestuderen, maar ik ga mijn tijd niet verliezen met zinloze voorstellen.

Partner Content