CD&V-voorzitter Coens wil Oosterweelwerf stilleggen, De Wever spreekt over ‘dramatische vergissing’

Joachim Coens op 12 juni 2021, tijdens het partijcongres

CD&V-voorzitter Joachim Coens wil de werken aan de Oosterveelverbinding stilleggen, zolang er geen duidelijkheid is over de PFOS-vervuiling. Dat zegt hij zaterdag in ‘De ochtend’ op Radio 1. ‘Eerst moet onderzocht worden of er een risico is voor de volksgezondheid. Pas dan kunnen we verdergaan. Gezondheidsrisico’s kunnen we ons niet permitteren. We gaan de gezondheid van de mensen niet op het spel zetten.’

‘Als we nu weten dat er een risico is voor de volksgezondheid, dan moet alles gebeuren om dat te vermijden’, vindt Coens. ‘Men moet eerst onderzoeken of er een risico is voor de volksgezondheid. Dat moet men doen vooraleer de werken kunnen verdergaan.’

Voor de CD&V-voorzitter is het niet opportuun om over drie jaar vast te stellen dat geweten was dat volksgezondheid in gevaar gebracht werd, maar dat niet werd opgetreden. ‘We horen dat er toxicologische issues zijn. Laat ons dat onderzoeken. Zijn die werken veilig of niet?’

Begin deze week hadden ook Vlaams vicieminister-president Hilde Crevits en Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters al gezegd dat de PFOS-vervuiling mogelijk tot uitstel kan leiden voor de Oosterweelwerken. ‘Uiteraard willen we vooruit met de werken van Oosterweel maar niet ten koste van de volksgezondheid’, zei Peeters. De minister wil op korte termijn nagaan of de Oosterweelwerken ‘op een veilige manier’ kunnen voortgezet worden. Maar daarvoor is er eerst meer ’transparantie en duidelijkheid’ nodig. Peeters heeft alvast aan de recent aangestelde opdrachthouder (Karl Vrancken, red.) gevraagd om extra toxicologen aan te stellen.

De Wever: ‘Dramatische vergissing’

Antwerps burgemeester en N-VA-voorzitter Bart De Wever reageert afwijzend op de suggestie van de CD&V-voorzitter. ‘Het stilleggen van het grootste mobiliteits-, leefbaarheids-, klimaat- en gezondheidsproject van deze eeuw zou een dramatische vergissing zijn voor milieu en volksgezondheid, zoals ook toxicologen en actiegroepen beaamden’, stelt De Wever.

De Wever zegt ervan overtuigd te zijn dat Oosterweelbouwheer Lantis de met PFOS vervuilde grond op de werf ‘als een goede huisvader’ en ‘met de meest moderne middelen’ beheert. ‘Bovendien wordt dankzij de werf het grondwater gesaneerd en worden de meest vervuilde facties grond veilig gesteld’ zegt hij. ‘De werf onderging meerdere, strenge inspecties. Zelfs het groene bestuur van Zwijndrecht uitte in 2019 nog zijn tevredenheid over de aanpak.’

Partner Content